Perspectief voor vrouwen op vrouwendag, dat zou mooi zijn

10 Maart 2022

Perspectief voor vrouwen op vrouwendag, dat zou mooi zijn

Zou het toeval zijn dat net in die sectoren (de zorg, het onderwijs, de opvang, ..) die zo nodig blijken en waar nu handen tekort zijn, het meeste vrouwen tewerkgesteld zijn? We denken het niet. Perspectief voor vrouwen op vrouwendag, dat zou mooi zijn.

Zou het toeval zijn dat net in die sectoren (de zorg, het onderwijs, de opvang ...) die zo nodig blijken en waar nu handen tekort zijn, het meeste vrouwen tewerkgesteld zijn? We denken het niet.

Tripadvisor voor kinderopvang

Een van die sectoren, de kinderopvang, trekt al jaren aan de alarmbel. Pas na het overlijden van een baby in Mariakerke worden handhavingsprocedures aangepast. Maar er is veel meer nodig dan het wijzigen van een paar procedures of een soort ‘tripadvisor voor kinderopvang’ zoals de minister voorstelt. 

Ouders moeten vaak al blij zijn dat ze een plaats krijgen, laat staan dat  ze een crèche kunnen kiezen waar ze zich goed bij voelen.

We hebben nood aan kwalitatieve kinderopvang voor élk kind. Groen-parlementslid Celia Groothedde bindt al jaren de kat de bel aan in het Vlaams Parlement (meer info hier of op Twitter). Op dit moment kampen we zowel met een tekort aan plaatsen, een tekort aan medewerkers en een gebrek aan garanties dat elke kinderopvangplaats kwalitatief ingericht wordt. 

Kwaliteitsgarantie

Als ouder beland je daardoor in de onmogelijke positie dat je al tevreden moet zijn als je een plaats vindt. Daar wringt het schoentje. 

Ons land investeert beduidend minder in kinderopvang dan de ons omringende landen.

Het moet echt anders. Ten eerste zou er voor elk kind een plaats moeten zijn. Dat is nu lang niet het geval. Ouders moeten vaak al blij zijn dat ze een plaats krijgen, laat staan dat  ze een crèche kunnen kiezen waar ze zich goed bij voelen.

Ten tweede zou je als ouder de absolute garantie moeten hebben van kwaliteit.

Ten derde moet je als organisator de nodige ondersteuning en middelen krijgen om die kwaliteit te garanderen. Die is er nu niet. Ons land investeert beduidend minder in kinderopvang dan de ons omringende landen.

Handdoek in de ring

Terwijl de minister voor de zoveelste keer nietszeggende cijfers gebruikt om in het parlement de problemen te relativeren, gooien kinderbegeleiders en verantwoordelijken van de kinderopvang de handdoek in de ring. En zo gaat dat al jaren. 

Terwijl er elk jaar extra geld geïnvesteerd wordt in de sector voor nieuwe plaatsen, verdwijnen bestaande plaatsen door mensen die op zijn, die het niet meer kunnen. 

Ook wat nu gebeurde, doet mensen twijfelen en stoppen. Het probleem erkennen en gaan voor een échte shift!

Meer tijd voor de baby's

Hier serieus in investeren en dit omdenken zoals kinderpsychiater Binu Singh al maanden aanhaalt, met meer tijd voor de baby’s en een goede kwaliteitsvolle opvang voor elk kind, dat is wat nodig is. Alleen dat kan echt verandering brengen.

Vandaag, op internationale vrouwendag is een goed moment om fouten toe te geven, te erkennen hoe groot de crisis is en de knop nù om te draaien. Perspectief op vrouwendag, dat zou mooi zijn.

Bekijk hier een treffende video: '9 is echt te veel.'

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.