Parkjes worden één groot stadspark!

15 Januari 2019

Parkjes worden één groot stadspark!

Door de verandering van het klimaat hebben we te kampen met hogere temperaturen en hevige regenval. We kunnen de klimaatverandering niet volledig tegenhouden en moeten ons daarom ook aanpassen aan de gevolgen ervan. Via ontharding werkt Gent hier al langer aan. De parkjes in het Miljoenenkwartier zullen als proefproject nu aaneengeschakeld worden tot één groot park.

"Dit project maakt het ook mogelijk om een veilige fietsdoorsteek te creëren richting het station en het stadscentrum en naar de nabijgelegen school Klim." - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit 

Met subsidies van de Vlaamse regering zal de weg tussen het parkje aan de Kortrijksesteenweg en het parkje met het Ros Beiaard verdwijnen waardoor deze twee parkjes aaneengesloten worden (Zone 2). Ook het plein tussen de Congreslaan en het Smet de Naeyerpark wordt parkruimte (Zone 1). Hierdoor zal er 1 park gevormd worden en doorgaand verkeer uit de wijk worden gemeden. Met het plan dat nu klaarligt stapt het stadsbestuur naar de buurtbewoners. In overleg wordt het nieuwe stadspark verder vormgegeven.

Een speeltuin en fietsdoorsteek

Omdat delen van het park momenteel beschermd zijn was er tot op heden geen mogelijkheid om een speelplein toe te voegen. De ontharding van de twee zone's creëert ruimte voor kinderen en jongeren om te spelen. Zo zal er ruimte voorzien worden voor een nieuw speelterrein.  

Dit project maakt het ook mogelijk om een veilige fietsdoorsteek te creëren richting het station en het stadscentrum en naar de nabijgelegen school Klim. Vermits delen van de rijweg worden opgebroken, moeten we natuurlijk ook de verkeersstromen onder de loep nemen.

Het Gents Klimaatadaptatieplan

"Dit project past perfect in de uitrol van het Gents Klimaatadaptatieplan. De vele verhardingen in de stad zorgen immers voor het zogenaamde stedelijk hitte-eilandeffect. Het is tijd om versneld naar oplossingen te zoeken." - Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

In heel Vlaanderen is het aandeel verharde ruimte groot. Dagelijks neemt dit aandeel nog toe, met onder meer stijgend overstromingsgevaar, hitte-eilanden en dalende biodiversiteit als gevolg. Dat moet anders en dit kunnen we realiseren door te ontharden.

Dit project past perfect in de uitrol van het Gents Klimaatadaptatieplan. De vele verhardingen in de stad zorgen immers voor het zogenaamde stedelijk hitte-eilandeffect. In het centrum van Gent is het daardoor gemiddeld 3°C warmer dan daarbuiten. Een verschil dat op hete dagen zelfs kan oplopen tot maar liefst 8°C. Maar er is meer. Zo komen er ook vaker extreme regenbuien voor. Een probleem voor onze riolen die de grote toestroom aan regenwater nauwelijks kan slikken. Tijd dus om hiervoor versneld naar oplossingen te zoeken.