Federale overheid belegt pensioengeld niet langer in fossiele energie

27 April 2023

Federale overheid belegt pensioengeld niet langer in fossiele energie

"Super fier dat het Gentse kader hiervoor als basis diende. Ik wil ook Divest Gent bedanken om ons mee op sleeptouw te nemen." - Tine Heyse, klimaatschepen

Ze haalt daarvoor de mosterd in Gent. aanvullende pensioen dat de federale overheid opzijzet voor de niet-vastbenoemde ambtenaren kan binnenkort niet meer belegd worden in de fossiele energiesector. Een beslissing van minister van Ambtenarenzaken Petra De Sutter (Groen).

Waarom is dit goed nieuws?

Het aanvullende pensioengeld (de zogenoemde tweede pensioenpijler) dat de federale overheid opzijzet voor 27.000 contractuele ambtenaren zal niet langer worden belegd in de sector van de fossiele energie.

Dat gaat in totaal om 102 miljoen euro. Het is niet te verantwoorden dat investeringen in pensioenen bijdragen aan de vernietiging van de planeet.

"Een mooie verwezenlijking van ministers Petra De Sutter en Karine Lalieux. En super fier dat het Gentse kader hiervoor als basis diende." - Tine Heyse, klimaatschepen

De federale regering zal nu ook bekijken welke stappen er kunnen worden gezet om de tweede en derde pensioenpijler van gewone werknemers te verduurzamen.

In totaal gaat het om zowat 150 miljard euro. Een gigantisch bedrag en dus ook een gigantische hefboom. Een noodzakelijke stap in de transitie naar klimaatneutraliteit.

Stad Gent als voorbeeld

"Een mooie verwezenlijking van ministers Petra De Sutter en Karine Lalieux. En super fier dat het Gentse kader hiervoor als basis diende. Ik wil ook Divest Gent bedanken om ons mee op sleeptouw te nemen", zegt Tine Heyse, klimaatschepen.

Divest Gent is een alliantie van 80 organisaties die Stad Gent in 2017 opriepen om zich terug te trekken uit fossiele energie en andere onethische investeringen.

In 2021 werd een nieuw kader opgeleverd rond beleggingen en financieringen van de Stad met als doel de volledige omzetting naar een fossielvrije beleggingsportefeuille tegen eind 2023.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.