Over een Kleurdoos en 42 Kereltjes in een stukske blauwe taart

21 Maart 2024

Over een Kleurdoos en 42 Kereltjes in een stukske blauwe taart

"Dit zal de sociale cohesie alleen maar ten goede komen. Win-win dus. Als inwoner van Ledeberg kijk ik daar alvast naar uit."

Er komt een nieuwe refter en turn- en danszaal voor Jenaplanschool De Kleurdoos én een nieuw gebouw voor kinderdagverblijf De Kereltjes. Mooie plannen die een stap dichter bij de werkelijkheid komen nu de afbraakwerken afgerond zijn en de bouw stilaan boven de grond komt. 

Altijd een heuglijke gebeurtenis, een eerste steenlegging. Schepenen Evita Willaert en Hafsa El-Bazioui staken samen met de leerlingen de handen uit de mouwen. De sfeer was alvast heel uitgelaten.

De kleuters hielpen trots om de eerste steen te leggen en de leerlingen van de lagere school toonden in toneeltjes hoeveel plaats ze zouden hebben in de nieuwe refter en turnzaal.

"De plaatsen voor 100 extra leerlingen en 14 extra baby’s zijn meer dan welkom in het dichtbevolkte Ledeberg." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding

Geen ellebogen-duw-werk meer voor de huidige leerlingen! En er is zelfs meer: er komt plaats voor 100 extra leerlingen en 14 extra baby’s.

"De plaatsen voor 100 extra leerlingen en 14 extra baby’s zijn meer dan welkom in het dichtbevolkte Ledeberg", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs en Opvoeding.

"Bovendien is De Kleurdoos als Jenaplanschool én Brede School sterk verankerd in de buurt. Als voorvechter van de school als bruisende gemeenschap, kan ik de uitbreiding alleen maar toejuichen."

Buurtschool als bruisende gemeenschap

Het project maakt deel uit van de stadsvernieuwing Ledeberg Leeft.

Ledeberg zit in de lift qua woonplek voor jonge gezinnen, dus die extra plaatsen zijn meer dan welkom. "Er is inderdaad nood aan meer plaatsen in scholen in het dichtbevolkte Ledeberg", bevestigt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

"Bovendien is de school als Jenaplanschool én Brede School sterk verankerd in de buurt. Als voorvechter van de school als bruisende gemeenschap kan ik de uitbreiding van de school alleen maar toejuichen."

Een stukske blauwe taart

De loods met de huidige danszaal en refter werd afgebroken en zal plaatsmaken voor de nieuwbouw van kinderdagverblijf De Kereltjes.

Het gebouw kreeg de vorm van een blauwkleurig taartpuntje. Op die manier wordt de beschikbare ruimte het best benut om de 2 bestaande en 1 nieuwe leefgroep te huisvesten.

Twee leefgroepen zullen verbonden zijn met de tuin, de 3e krijgt een speelterras. 

Win-win voor de school én de wijk

Kinderdagverblijf en Buitenschoolse Opvang De Kereltjes krijgen ook meer buitenruimte en groen.

Als buurtbewoner zal je die buitenruimte vanop straat kunnen zien, net zoals je ook zal kunnen binnenkijken in de nieuwe turn- en danszaal.

De zaal zal ook kunnen worden gebruikt door de buurt voor allerlei evenementen. "Dit zal de sociale cohesie alleen maar ten goede komen. Win-win dus. Als inwoner van Ledeberg kijk ik daar alvast naar uit", zegt Evita Willaert.

Een passiefbouw met een doorgedreven waterconcept

Er wordt gebouwd volgens de passiefhuisstandaard. Hierdoor zijn de behoeftes aan bijkomende verwarming uiterst beperkt, aan koeling helaas niet altijd.

Doordachte bouwkundige keuzes waren dus van bijzonder belang om ten alle tijde een uitstekend binnenklimaat te realiseren: bv. juist georiënteerde ramen, vaste zonwering door vorm van een luifel ...

De resterende (kleine) warmtevraag wordt opgewekt met een grondgebonden warmtepomp. Voor de invulling van de energiebehoefte worden zonnepanelen voorzien op het dak van de sporthal.

Alle hemelwater van het project wordt maximaal verzameld en gebufferd voor hergebruik bij toiletspoeling en voor de bevloeiingen van dak- en binnentuinen.

Door de functionele invulling van het project (schoolfunctie en sporthal) ligt de behoefte aan hemelwater vrij hoog. Mocht er een tekort aan hemelwater ontstaan, kan er overgeschakeld worden op een extra circuit met grijs water.

Dit betekent dat het spoelwater van sanitaire installaties (wastafels, douches ...) apart wordt verzameld, waar het gezuiverd wordt.

Zo kan ook dat gerecupereerde water gebruikt worden als spoelwater voor toiletten. Dat bespaart een grote slok op de borrel van zuiver drinkwater. 

De timing

De einddatum van de bouwwerken ligt in 2025. Nog even wachten dus. "Maar het resultaat wordt zonder twijfel prachtig. Dat iedereen, maar in de eerste plaats alle kinderen van de school en de opvang, er lang van mogen genieten!", besluit Evita.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.