Outreachend Werken in Gent

01 April 2021

Outreachend Werken in Gent

Gent is een fantastische stad. Maar ook in onze stad leven mensen zonder dak of thuis, om allerlei redenen op de dool. Deze mensen dolen rond met een grote rugzak en handen vol zakken, een hoofd vol problemen en een lege maag. Gezinnen met kinderen die opgroeien in de grootste onzekerheid over waar hun toekomst ligt. Verstopt, onbereikbaar, moeilijk aanspreekbaar voor veel Gentenaars, diensten en organisaties. En dan komen de medewerkers van de dienst outreachend werk in beeld.

Aanwezig zijn op straat, voor wie het nodig heeft

De medewerkers van de dienst outreachend werk zoeken deze Gentenaars bewust op, proberen vertrouwen te winnen en de brug te slaan met het reilen en zeilen in de stad. Over hun werk gaat de Beleidsnota Outreachend Werk, die werd goedgekeurd op de Gemeenteraad van 30 maart. 

"De nota stelt acties voor, omdat we problemen niet weggommen maar de handen uit de mouwen steken en aan de slag gaan." - Elke Decruynaere, schepen van Outreachend Werk

Deze beleidsnota gaat niet over zij die leven in Gent, maar over zij die over-leven in Gent. Ze beschrijft de schaduwzijde van deze stad en zoveel andere steden. En ze lijst op wat dit bestuur wil doen om te verhelpen, niet omdat het moet, maar omdat we dit onrecht weigeren te aanvaarden.

 

De nulde lijnszorg: vanuit vertrouwen naar hulpverlening 

De outreachers zijn de nulde lijn: vanuit een vertrouwensrelatie openen ze de weg naar hulpverlening en doen aan ‘harm reduction’ daar waar er geen echte oplossingen zijn.

"Wij appreciëren heel erg dat onze stad deze nulde lijn volop ondersteunt." - Anita De Winter, raadslid Groen

Een werking gericht op de grootste probleemsituaties

Verschillende mensen zijn actief binnen de werking van de dienst ‘Outreachend Werk’.

De Straathoekwerkers bereiken meer dan 800 Gentenaars die zonder hen zouden afgesneden zijn van alle hulp. Hun team is nu ook uitgebreid met straathoekwerkers die specifiek richten tot jongeren. Dat is nodig, zeker nu we weten dat er ongeveer 400 thuisloze jongeren zijn in onze stad. Dit aanbod speelt dus in op een grote nood.

De Buurtstewards werken specifiek met intra-Europese migranten met Roma origine. Zij zoeken hoe mensen, die vaak gestigmatiseerd worden, kunnen evolueren van een overlevingsmodus naar een stabieler situatie zodat ook zeker de jonge mensen een toekomstperspectief hebben.

De Schoolspotters zijn dan weer peersupporters: jongeren die eerder zelf schoolmoe waren, die nu andere jongeren aanmoedigen om school vol te houden.

"Het outreachend werk slaat een brug naar deze mensen zonder vooroordelen, met respect voor hun situatie." - Elke Decruynaere, schepen van Outreachend Werk

Op Stap is een zeer laagdrempelige werking voor mensen met een verslavingsproblematiek. Zonder eisen en voorwaarden gaan zij samen op zoek naar verbetering van de leefsituatie. Dit is dus ‘harm reduction’. Hierbij zetten ze in op het in stand houden van het contact en het respecteren van de doelen via een ‘hersteltraject’. Hier passen o.a. het project rond spuitenruil, een aanbod van laagdrempelige dagactiviteiten en meer.

Bruggenbouwers

Omdat het alle hens aan dek is, zijn de outreachers in volle lockdown niet in hun kot gebleven, maar zijn ze op straat blijven gààn voor hun ‘gasten’. Daarom ook kiest dit stadsbestuur ervoor om deze nul-de lijnszorg, die elders wordt afgebouwd of geprivatiseerd, in te richten en zelfs uit te breiden.

"De outreachers zijn bruggenbouwers en bemiddelaars met de reguliere hulpverlening, maar ze leggen ook linken met het middenveld en vrijwilligers." - Anita De Winter, raadslid Groen

Door de nauwe band van de outreachers met hun ‘gasten’ weten ze wat belangrijk en nodig is. Het project ‘lockers’ voor daklozen werd daarom uitgebreid, met aandacht voor de noden van de gasten en van de buurtbewoners. Er komen ook extra lockers want voor iemand die dak- of thuisloos is, vormt dit een heel concrete en welkome verbetering. Het maakt een groot verschil wanneer je sommige zaken kan opbergen in een kastje, en niet voortdurende je hebben en houden (en de connotatie die daar soms aan gegeven wordt) moet meesleuren.

"Respect voor alle ‘gasten’ die door pech, door uitsluiting, door generatiearmoede, door psychische kwetsbaarheid… toch overeind blijven en blijven zoeken naar een menswaardig haalbaar leven." - Anita De Winter, raadslid Groen

Met het team jeugdstraathoekwerk geven we gevolg aan de noden die er zijn, zoals bijvoorbeeld bleek uit de telling van dak-en thuislozen of in buurten zoals de Brugse Poort of Nieuw Gent. We willen dat Gentenaars die psychisch zeer kwetsbaar zijn, of gezinnen die moeten overleven in erg precaire situatie, hun plek kunnen vinden, en dat zij kunnen rekenen op mensen die zich hun lot aantrekken. Daarom investeren we in bijkomende straathoekwerkers. 

We gaan prat op onze hippe dynamische stad. Terecht. Maar we kunnen pas echt fier zijn als we ook die ongeveer 1% mensen meenemen die om allerlei redenen op de dool zijn, al dan niet dakloos. 

Meer informatie

Lees de Beleidsnota Outreachend Werk

Beluister de Podcast 'Straatpraat'

Dienst Outreachend Werk - stad Gent

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.