Ouders helpen ouders, Stad Gent ondersteunt

15 Oktober 2020

Ouders helpen ouders, Stad Gent ondersteunt

In deze corona-tijden zijn gezinnen meer op zichzelf aangewezen. Maar de uitdagingen die ouders voorgeschoteld krijgen bij de opvoeding van hun kinderen, worden er niet minder om. Net nu is het belangrijk dat ouders elkaar weten te vinden, voor ondersteuning en om zaken af te toetsen. Stad Gent wil ouder-netwerken versterken en voorziet daarom een nieuwe subsidie voor (coronaproof) activiteiten of trajecten met ouders.

Ouders helpen ouders

"Mijn kind plast sinds de lockdown opnieuw in bed." "Mijn puber haalt me het bloed vanonder de nagels." "Hoe kan mijn kind veilig op het internet surfen?"

De steun van andere ouders is belangrijk in het zoeken naar oplossingen. Maar in corona-tijden wordt het sociaal netwerk kleiner. Bovendien is voor vele ouders in de stad hun oorspronkelijk netwerk waarop ze steunden (vrienden, familie), minder nabij. Een (coronaproof) oudercafé, een speelplek voor jonge kinderen of een lezing rond een specifieke uitdaging in het opvoeden: Stad Gent wil ouder-netwerken stimuleren door een subsidie toe te kennen voor activiteiten die ouders samenbrengen en netwerkmomenten creëren.

Tegelijk staan ouders soms voor uitdagingen waar ook de nabije omgeving onvoldoende antwoord op weet. Talrijke organisaties en sprekers staan klaar om ouders te ondersteunen, maar ouders vinden er niet altijd de weg naartoe of het gepaste aanbod is onvoldoende nabij. Het aanbod via de netwerken meer kenbaar maken bij de ouders, is een tweede doelstelling van de Stad.

Samen met ouders en middenveld

De nieuwe subsidie start niet toevallig op in corona-tijden, nu het vormen van een netwerk nog meer uitdagend geworden is en een extra steuntje kan gebruiken.

Middenveldorganisaties kunnen de nieuwe subsidie aanvragen om meer en corona-veilige activiteiten voor ouders te organiseren. Stad Gent hoopt ook al bestaande oudergroepen te kunnen versterken in hun werking. Een mooi voorbeeld van zo’n oudergroep is de Gentse Spruiten. In 2016 startten ze als Facebook-groep van Gentse families en vandaag kennen ze maar liefst 1.000 leden. Via wekelijkse koffie- en speelmomenten en maandelijkse activiteiten kunnen mama’s en papa’s elkaar ontmoeten. De Spruiten bouwen hun werking tegenwoordig coronaproof uit.

"Met deze extra middelen vanuit het gezinsbeleid krijgen ouders en middenveld meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd

“We staan klaar om op een meer centrale plek in Gent een tweetal keer per week ontmoeting tussen ouders en kinderen te stimuleren, onder meer door diverse workshops aan te bieden en samen te koken en te eten. Hiervoor willen we samenwerken met In-Gent, OCMW, Inloopteams, wijkgezondheidscentra en Enchanté. Wij dienen dus zeker een subsidieaanvraag in.” Jovita Goldschmidt van Gentse Spruiten.

“Er zijn al heel wat mooie werkingen in Gent, zoals De Gentse Spruiten. Met deze extra middelen vanuit het gezinsbeleid krijgen ouders en middenveld meer mogelijkheden om activiteiten te organiseren. Ze kunnen rekenen op de ondersteuning van Huis van het Kind Gent voor het aanvragen van de projectmiddelen. Ik kijk uit naar de initiatieven van het Gentse middenveld en de Gentse ouders zelf!”, Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding, Outreachend Werk en Jeugd.

De subsidie verloopt via het subsidiereglement Samen aan Zet. De eerstvolgende indiendatum is 15 november. Voor algemene vragen over het reglement kan men terecht op 09/266 55 10 of [email protected]. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met Huis van het Kind Gent om hen bij te staan met de aanvraag op 09/266 7691 en [email protected]

Alle informatie vind je hier.