Opvoedingswinkel viert tiende verjaardag met online event

12 November 2020

Opvoedingswinkel viert tiende verjaardag met online event

Al 10 jaar gaan de medewerkers van de Opvoedingswinkel dagelijks aan de slag met kleine of grote vragen over opvoeding. Duizenden ouders, grootouders, pleegouders en professionelen klopten aan, op zoek naar handvaten en ondersteuning om hun kinderen te laten opgroeien tot zelfzekere, zelfbewuste Gentenaars.

Ondersteuning voor elke Gentenaar

Het team geeft informatie en advies vanop zijn vaste stek in de Sint-Margrietstraat, maar evengoed trekken medewerkers naar de wijken voor een gesprek. Zo verlagen ze de drempel en maken ze dit individuele ondersteuningsaanbod toegankelijk voor elke Gentenaar, ongeacht de verplaatsingsmogelijkheden, taal, origine, leeftijd of thuissituatie. Bovendien werken ze gratis, anoniem, vrijblijvend en in de moedertaal indien nodig.

Ook in coronatijden

"De Opvoedingswinkel groeide de afgelopen jaren uit tot een begrip op vlak van opvoedingsondersteuning in onze stad. Niet alleen versterkt de dienstverlening ouders in hun ouderrol, ook hulpverleners kunnen de expertise van de Opvoedingswinkel inroepen. Ik ben trots op deze werking, die ook in deze coronatijden een belangrijke rol speelt", zegt schepen van Opvoeding Elke Decruynaere.

"De Opvoedingswinkel groeide de afgelopen jaren uit tot een begrip op vlak van opvoedingsondersteuning in onze stad." - Elke Decruynaere, schepen van Opvoeding

Ook in deze moeilijke coronatijden kunnen de ouders rekenen op begeleiding van de Opvoedingswinkel. Wanneer een telefonisch gesprek niet kan, is een fysiek gesprek in de winkel of op een wijklocatie mogelijk, of organiseert men een wandelgesprek met de ouders.

Verjaardagslezing!

Om zijn tienjarige bestaan te vieren, organiseert de Opvoedingswinkel op 26 november een gratis online event. Gastspreker Maarten Vansteenkiste, motivatie- en ontwikkelingspsycholoog van UGent, brengt een boeiende lezing rond "motiverend opvoeden". De webinar wordt ingeleid door Elke Decruynaere, onze schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd. Ze werpt een blik op 10 jaar Opvoedingswinkel Gent aan de hand van cijfers, trends en getuigenissen van de bezoekers. Iedereen kan deze webinar volgen!

Schrijf je hier in

Online webinar, ingeleid door schepen Elke Decruynaere met interactieve lezing door Maarten van Steenkiste over motiverend opvoeden, afgewisseld met getuigenissen.

Donderdag 26 november van 15 tot 16.30 uur, gratis deelname, inschrijven op www.stad.gent/10jaaropvoedingswinkel.

10 jaar Opvoedingswinkel in cijfers

In zijn eerste werkingsjaar verwelkomde de Opvoedingswinkel 179 bezoekers. 10 jaar later is dat meer dan verviervoudigd tot 816 per jaar. Sinds 2009 werden 3.630 opvoedingsvragen gesteld, in de winkel, per telefoon of per mail. Er werd 3.911 keer pedagogisch advies gegeven.

Vooral mama’s vonden de weg naar de Opvoedingswinkel, 16,5% van de vragen kwamen van beide ouders. 60% van de vraagstellers waren tweeoudergezinnen, 26% was alleenstaand. In 9% van de gevallen ging het over een nieuw samengesteld gezin. 26% van de ouders had een migratieachtergrond, 30% was een maatschappelijk kwetsbaar gezin.

7 op de 10 van de vragen en begeleidingen gingen over opvoedingsaanpak, de helft betreft de ouder-kindrelatie. Bij 75% van de problematieken waarmee ouders worstelden kwam opvallend gedrag (aandacht vragen, driftbuien …) aan bod, bij 70% van de vragen was de emotionele ontwikkeling of weerbaarheid een thema en bij 50% ging het over controle versus zelfsturing.