Opnieuw subsidies voor TEJO vzw

24 Mei 2018

Opnieuw subsidies voor TEJO vzw

Bij bijna één derde van de jongeren tussen 15 en 24 jaar is sprake van psychische problemen. Een sterke stijging t.o.v. 5 jaar geleden. Ongeveer 5 tot 6 % heeft nood aan gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg. Een grotere groep kan gelukkig geholpen worden door het voorzien van laagdrempelige eerstelijnshulp. Helaas zijn de wachtlijsten hiervoor zeker niet korter geworden.

TEJO Gent vzw (therapeuten voor jongeren) is één van de vele Gentse vrijwilligersorganisaties die zich succesvol inzet voor de therapeutische begeleiding van psychische kwetsbare jongeren.  Het team engageert zich om jongeren tussen 10 en 20 jaar op weg te helpen om hun eigen koers te varen door hen te begeleiden. Ondertussen bieden een 40-tal vrijwilligers en deskundige hulpverleners gratis en anoniem eerstelijns psychotherapeutische hulp aan deze jongeren. Om hun werking te kunnen verderzetten werd opnieuw een subsidieovereenkomst ondertekend tussen TEJO vzw en de Stad Gent van 15 000 euro.

In haar tussenkomst juichte Zeneb Bensafia deze beslissing toe: “Met deze subsidieovereenkomst willen we als bestuur maar vooral ook als jongvriendelijke stad het signaal geven dat we niet zomaar toekijken hoe jongeren niet door de reguliere hulpverlening worden bereikt. Laagdrempelige burgerinitiatieven zoals TEJO vzw verdienen ondersteuning. Op die manier kunnen dergelijke organisaties verder werken aan kleurrijke én positieve verhalen die onze Gentse samenleving zo typeren.”

Zenebs volledige tussenkomst kun je hier lezen.