Ook studenten met leefloon verdienen alle kansen

18 Januari 2018

In Gent studeerden eind september 348  studenten met de financiële steun van het OCMW. De regel is dat de student recht heeft op een leefloon voor de normale studieduur + 1 jaar. Is zij/hij dan niet klaar met de studies dan wordt de steun stopgezet of moet er een uitzondering aangevraagd worden door de maatschappelijk assistent. Groen OCMW-raadslid Liliane De Cock vroeg op het Bijzonder Comité Sociale Dienstverlening Algemene Zaken of de werkgroep Studenten deze regel kritisch tegen het licht wil houden.

Aanleiding is het nieuws dat slechts 23% van de studenten het hoger onderwijs succesvol kan afronden binnen de reguliere studieduur.

“Dit betekent dus dat 77% minstens 1 jaar meer nodig heeft en dat moet ons toch doen nadenken over deze regel. Studenten met een leefloon die hun studies afwerken, doen dit vaak  in moeilijkere omstandigheden dan de doorsnee student. Ik denk dan aan moeilijke studeersituatie thuis, alleen wonen, psychische problemen, anderstaligheid, slecht begeleide studiekeuze… Wanneer er zich teveel uitzonderingen op een regel  aandienen, wordt de regel best doorgelicht.” meent Liliane.

Het voorstel werd aanvaard en de werkgroep zal aan de hand van de cijfers (hoeveel studenten starten, hoeveel doen er langer over, hoeveel uitzonderingen…) bekijken of onze regel 'studieduur +1 jaar' nog realistisch is en de lat niet echt té hoog ligt. “Ik juich dit toe want studenten met OCMW-steun verdienen alle kansen om een diploma te behalen en zo hun kans op een goede job te verhogen.” aldus Liliane.