Ook in onderwijs geldt het recht op deconnectie

22 Juni 2023

Ook in onderwijs geldt het recht op deconnectie

"Het is belangrijk dat we die topmensen goed verzorgen, dat we ervoor zorgen dat ze het volhouden." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Ook in onderwijs is het afbakenen van werk- en privétijd cruciaal, maar in deze digitale wereld is dat verre van evident. Daarom treedt vanaf volgend schooljaar het kader in werking dat vormgeeft aan het recht op deconnectie in het Stedelijk Onderwijs. Het nieuwe kader moet dit recht zowel voor personeelsleden als voor leerlingen en cursisten garanderen.

Begin 2022 legde onze federale minister voor Ambtenarenzaken Petra De Sutter voor het eerst een wettelijk kader vast dat het recht om niet bereikbaar te zijn moet garanderen voor federale ambtenaren.

Bij te veel werknemers is de werkstress immers té hoog. De impact van werknemers die onder een burn-out lijden is erg groot, niet alleen voor die mensen zelf, maar ook voor de bredere samenleving.

"Een snaar die altijd gespannen staat, breekt. Er moet tijd zijn voor deconnectie!" - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Het lerarenberoep is een supermooi en -belangrijk beroep, waarin erg gedreven leerkrachten aan de slag zijn. Het is belangrijk dat we die topmensen goed verzorgen, dat we ervoor zorgen dat ze het volhouden. Een snaar die altijd gespannen staat, breekt. Er moet tijd zijn voor deconnectie!", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs. 

Wederzijdse verwachtingen

Ook in het onderwijs is het belangrijk dat medewerkers het werk kunnen afbakenen, dat ze het werk fysiek en mentaal enigszins achter zich kunnen laten om te resetten en te ontspannen.

Zo kan het bijvoorbeeld niet de bedoeling zijn dat een leerling of ouder om tien uur 's avonds via digitale weg een vraag stuurt naar een leerkracht met de verwachting dat die leerkracht diezelfde avond nog reageert.

Of omgekeerd, dat een leerkracht op die manier nog bepaalde instructies aan de leerlingen bezorgt, met de verwachting dat de leerlingen die nog zien.

Goede afspraken maken goede vrienden

Daarom werkte ons Stedelijk Onderwijs Gent in overleg met de vakbonden een kader uit dat het recht op deconnectie zowel voor personeelsleden, maar ook voor leerlingen, cursisten en hun ouders vast. Goede afspraken maken goede vrienden.

Vanaf 1 september 2023 gaan de bepalingen voor de bescherming van de personeelsleden die werden opgenomen worden in het arbeidsreglement, van kracht.

Tegelijkertijd zullen de bepalingen voor de leerlingen en cursisten opgenomen worden in de schoolreglementen.

It takes 2 to tango

Gezond kunnen deconnecteren is een gedeelde verantwoordelijkheid. Vele partijen werken hier samen, denk maar aan het schoolbestuur, de ondersteunende teams, de leidinggevenden, de medewerkers ...

Allen zijn er met deze nieuwe afspraken toe gehouden om deze richtlijnen in de praktijk te brengen. 

"Ik ben dan ook heel blij dat het gelukt is om samen met alle betrokkenen een kader uit te werken." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Heel blij met deze stap. Het recht om werk te kunnen afbakenen en een goede balans te kunnen vinden tussen werk-privé, is superbelangrijk."

"Ik ben dan ook heel blij dat het gelukt is om samen met alle betrokkenen een kader uit te werken, dat de dialoog en de wederzijdse verwachtingen tussen alle betrokkenen in en rond onze scholen en centra verder ondersteun", zegt schepen van Onderwijs Evita Willaert. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.