Oog voor de noden van daklozen

02 Mei 2019

Oog voor de noden van daklozen

De strijd tegen dakloosheid is nog helemaal niet gestreden, integendeel. Het staat buiten kijf dat we dakloosheid zoveel mogelijk moeten bestrijden.  Ondertussen  moeten we ook blijvend oog hebben voor de noden van dak- en thuislozen. Daarom vroeg raadslid Zeneb Bensafia bij schepen Decruynaere naar de resultaten van de evaluatie van het lockersproject. Lockers zijn de kastjes waarin daklozen wat kostbare spullen kunnen opbergen. Het project loopt al één jaar in Gent.

Na één jaar zijn er 2 locaties waar lockers geïnstalleerd zijn. Het project is gestart aan het Baudelopark.  Er was tijdelijk een tweede locatie in de Wittemolenstraat, maar nadien verhuisden deze lockers  naar de Abeelstraat naast de kantoren van de Dienst Outreachend Werken.

Dak- en thuislozen die gebruik maken van de lockers werden betrokken bij de evaluatie, via interviews, enquêtes... Er was ook een focusgroep met enkele gebruikers van de lockers. Eén op drie personen die gebruik maken van de lockers werden daarin gehoord. Zij geven aan dat de evaluatie positief is. Ze moeten niet meer dag in dag uit met hun bezittingen (tot 30 kg) rondlopen. Belangrijk is ook de waterdichtheid van de lockers en het feit dat het materiaal samen en veilig opgeborgen ligt. Verbeterpunten voor de toekomst zijn bijvoorbeeld dat het lockerslot goed moet werken en dat de gebruikers erop moeten kunnen vertrouwen dat de lockers altijd toegankelijk zijn.

Ook toeleiders van dit project werden bevraagd. Om van zo’n lockers gebruik te kunnen maken moet men toegeleid worden door een sociale organisatie zoals bijvoorbeeld straathoekwerk of het OCMW. Ook bij de toeleiders wordt aangegeven dat dit een project is met een positieve impact.

De evaluatie toont aan dat vraag groter is dan het aanbod, stelde schepen Decruynaere nog. Dit wordt momenteel verder bekeken. Daar hoort uiteraard ook de zoektocht naar een geschikte locatie voor eventueel bijkomende lockers bij.

Voor Zeneb is het belangrijk dat de gebruikers zelf bij de evaluatie betrokken werden. “Belangrijk voor de gebruikers is dat er een overdekking is, zodat men zich droog kan omkleden. Zoiets moeten we weten, zodat we daar rekening mee kunnen houden. Wat voor ons evident lijkt, is helemaal niet zo voor mensen die op straat moeten leven.”