Onzichtbare rugzakken en superhelden

26 Oktober 2023

Onzichtbare rugzakken en superhelden

"Een kind met zorgen komt niet tot leren."  

Ja hoor, je leest het goed. Dit stuk gaat over onzichtbare rugzakken, over de onzichtbare gezins- en sociale problemen die maken dat kinderen geen marge hebben om tot leren te komen. Maar meer nog dan dat gaat het over brugfiguren, de superhelden in ons Gentse onderwijs die de rugzakken opmerken en ermee aan de slag gaan.  

Brugfiguur Evelien

Wie het Sint-Janscollege Heiveld in Sint-Amandsberg binnenwandelt, wordt er met een brede glimlach verwelkomd door Evelien.

Evelien is brugfiguur. Het is vrijdag en iets over negen als schepen Evita Willaert haar de hand schudt op de speelplaats. Achter hen staan vrolijk blauwe ‘verteltasjes’. "Daarin zitten boeken die leerlingen en hun ouders kunnen uitlenen om hun leesvaardigheid te oefenen", legt Evelien uit. "Het maakt de drempel om te lezen lager."

In het lokaal van Evelien staat ook een meertalige collectie kinderboeken, waarvan sommige vertaald werden door de ouders van leerlingen. Evelien kent 'haar' ouders en houdt contact met hen en hun kinderen in de jaren dat hun kinderen op school zitten.

Loods door doolhof van problemen

Maar het werk van een brugfiguur begint al veel vroeger. Al van bij de inschrijving van nieuwe leerlingen op de school houdt Evelien een vinger aan de pols.

Ze monitort subtiele signalen van kansarmoede en gaat met leerlingen en hun ouders op zoek naar oplossingen. Via huisbezoeken, gesprekken en warme begeleiding loodst Evelien hen mee doorheen hun doolhof van problemen, om de ouders op weg te zetten en mee de omstandigheden te creëren waarin de kinderen eraan toekomen om te leren.

"Eveliens werk is – net als dat van andere brugfiguren – broodnodig. Onbegrijpelijk dat Vlaanderen dat niet inziet. Ik ben dankbaar voor alles wat zij op dagdagelijkse basis betekenen voor onze stad." - Evita Willaert, schepen van onderwijs

"Eveliens werk is – net als dat van andere brugfiguren – broodnodig. Onbegrijpelijk dat Vlaanderen dat niet inziet. Ik ben dankbaar voor alles wat zij op dagdagelijkse basis betekenen voor onze stad", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

"Eveliens werk werpt vruchten af", vertelt Geert van Malderen, directeur van het Sint-Janscollege. "Onlangs nog hielp ze een gezin in hun zoektocht naar een nieuwe woning, nadat ze hun vorige plek moesten verlaten."

"Het spreekt voor zich dat dat een basisvoorwaarde is voor een kind om te kunnen opdagen op school en de mentale marge te hebben om tot leren te komen."

Een goede samenwerking tussen brugfiguur en school, zo blijkt hieruit, is niet alleen belangrijk, maar noodzakelijk. 

Brugfigurenwerking in Gent

Samen met Evelien zijn er in onze stad over alle netten heen 55 brugfiguren aan de slag in het basis- en secundair onderwijs.

Ze staan op de loonlijst van de Stad Gent, maar worden uitgestuurd naar de scholen. Allemaal worden ze daar met open armen onthaald, want ze maken het verschil. Ze maken het verschil voor leerkrachten door taken op te nemen die hen ontzorgen.

Onderwijs en welzijn gaan hand in hand

Ze maken het verschil voor ouders door oog te hebben voor de moeilijkheden die verhinderen dat ze hun kind een toekomst kunnen geven. En uiteraard maken ze zo ook het verschil voor kinderen, want een kind met zorgen komt niet tot leren. Het inzetten op brugfiguren brengt de onderwijskwaliteit niet in het gedrang, het effent de weg.

"Een kind met zorgen komt niet tot leren." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs 

"Een kind met zorgen komt niet tot leren", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs. 

Da onderwijs en welzijn hand in hand gaan is hier, op de werkvloer, opnieuw meer dan duidelijk. Dat ontkennen of minimaliseren, zoals onze minister doet, maakt onzichtbare jassen alleen maar meer zwaarder. Het werkt ongelijkheid in de hand.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.