Onwetendheid over sekse- en genderdiversiteit aanpakken

22 Maart 2018

Onwetendheid over sekse- en genderdiversiteit aanpakken

Het hebben van gelijke rechten wil in de theorie en de praktijk nog wel eens verschillen, dat is ook in onze stad jammer genoeg soms nog het geval. Naast holebi’s ondervinden ook personen wiens genderidentiteit niet overeenkomt met het biologische geslacht (transgenders) dat aan de lijve.

Daarom moeten we actief inzetten op bestrijden van discriminatie maar ook werken aan positieve beeldvorming en aan het bestrijden van vooroordelen en onwetendheid.

Daarom, stelt raadslid Zeneb Bensafia, verdienen verenigingen die daar hard aan bijdragen extra (financiële) ondersteuning.

Net zoals andere diversiteitverenigingen in Gent is voor hen ook het doel de emancipatie en integratie te bevorderen en het nastreven van sociale acceptatie door zoveel mogelijk zichtbaar te zijn en ondersteuning te bieden. Ondanks de meerwaarde van sociale media, blijft het verenigingsleven één van de sociaal-culturele motors van onze samenleving.

Zeneb hoopt dan ook dat het nieuwe erkennings- en subsidiëringsbesluit kan bijdragen tot meer begrip en acceptatie van sekse- en genderdiversiteit in onze stad.

Lees hier Zeneb haar volledige tussenkomst!