Online aanmelden: Gentse aanmeldingen secundair onderwijs vlot verlopen

16 Mei 2019

Online aanmelden: Gentse aanmeldingen secundair onderwijs vlot verlopen

Op 13 mei werden de tickets voor de plaatsen in het secundair onderwijs in Gent verdeeld. 96% van de aangemelde tieners kreeg hierbij een ticket voor de school van hoogste voorkeur toebedeeld én 99% kon starten in de eerste of tweede school van voorkeur. 

Om de stap van het lager onderwijs naar het middelbaar te begeleiden en (kampeer)chaos te vermijden, wordt in Gent gewerkt met een online aanmeldingssysteem, waarbij de tickets verdeeld worden op basis van de voorkeuren van de kinderen en het toeval. Na een grootse communicatiecampagne, vele infomomenten en schoolbezoeken, werden 4.490 leerlingen aangemeld voor het secundair onderwijs.

"Was er niet online aangemeld, dan was er gekampeerd aan meer dan 18 scholen. We zijn tevreden met het vlotte verloop en willen het Lokaal Overleg Platform en de scholen daarvoor danken. We hebben lessen getrokken uit vorig jaar die er mee voor hebben gezorgd dat alles vlot verliep." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs.

Van de 4.490 aangemelde jongeren starten er 96% in de school van eerste voorkeur en 3% in de school van tweede voorkeur. 41 tieners kregen nog geen ticket voor hun voorkeursschool. Het gaat voornamelijk om kinderen die maar 1 schoolkeuze hebben opgegeven en kinderen die zich hebben aangemeld voor het buitengewoon onderwijs. Het aantal kinderen dat maar 1 schoolkeuze heeft opgegeven, lag 10% lager dan vorig jaar. In de grootschalige communicatiecampagne die de Stad Gent samen met het Lokaal Overleg Platform (LOP) had opgezet, kregen ouders het advies om meerdere scholen te kiezen.

Voor jongeren zonder inschrijvingsticket en voor de late inschrijvers zijn er op dit moment nog 1.038 plaatsen beschikbaar bij de deelnemende scholen. Een overzicht van de vrije plaatsen is te vinden op https://meldjeaansecundair.gent.be/ over. Inschrijven kan vanaf nu op de school zelf.

“Dankzij het systeem kunnen we ook de 41 tieners zonder ticket van nabij opvolgen en zorgen dat ook zij een plaats krijgen”. - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

In het buitengewoon onderwijs voor kinderen met autisme zitten alle scholen vol in 1A. Dat betekent dat er voor de kinderen zonder ticket voor het buitengewoon onderwijs niet meteen vrije plaatsen ter beschikking waren. Met deze ouders werd individueel contact opgenomen en wordt er samen met de scholen een oplossing gezocht.

Een succes

We kunnen spreken over een goed resultaat. Maar dit zijn geen definitieve cijfers en de finaliteit zal nog beter worden, want ondertussen werden er al 25 extra plaatsen bij gecreëerd, waarvan 16 in het buitengewoon onderwijs.

“De keuze om online aan te melden blijkt een moedige maar verstandige keuze. Zo vermijden we kamperen en komt er een eerlijke en transparante werkwijze in de plaats. De ervaring van vorig jaar werd gebruikt om te optimaliseren en zo tot deze resultaten te komen.” zegt schepen Decruynaere.

Aanmelden was de eerste stap, nu zijn scholen de leerlingen volop aan het inschrijven. Scholen organiseren heuse inschrijf-events. Al meer dan 1.000 ouders zetten de voorbije dagen hun handtekening op het inschrijvingsregister.

Technische verbeteringen

Vorig jaar kreeg, op het moment van toekenning, 87% kinderen een school van eerste keuze. Dat het aantal nu veel hoger ligt, heeft vooral te maken met een aantal maatregelen. Zo voerde Gent een optimalisatie door waardoor het niet mogelijk is dat 2 tieners een ticket hebben voor elkaars eerste keuze. Dankzij die manier van werken kregen 43 jongeren alsnog een ticket van eerste voorkeur. De optimalisatie werd enkel in Gent doorgevoerd en is er gekomen op vraag van de ouders en de scholen. Volgend jaar wordt ze verplicht in heel Vlaanderen.

Daarnaast startte Gent veel later met het aanmelden dan scholen in de omliggende gemeenten. Daardoor waren er dit jaar minder inschrijvingen van kinderen die Gent als optie zagen voor als ze geen plekje zouden krijgen op de school in de eigen gemeente. Vorig jaar waren er zo’n 500 leerlingen die hun ticket in Gent niet verzilverden en uiteindelijke kozen voor de school van hogere voorkeur in de randgemeentes en ver daarbuiten.

Tot slot werd er een tussentijdse opvolging gehouden. Met scholen die met wachtlijsten zouden kampen, werd nagegaan of er mogelijkheden waren tot uitbreiding. 9 scholen hebben zo nog 92 extra plaatsen bijgemaakt, om zoveel mogelijk leerlingen hun school van eerste voorkeur te kunnen toewijzen. Daardoor zijn er nu wel bijna geen bijkomende verhogingen meer mogelijk.

Geen kampeertoestanden

Het is de tweede keer dat Gent werkt met een digitaal aanmeldingssysteem voor het secundair onderwijs. Het digitale platform werd samen met de Stad Antwerpen en Digipolis ontwikkeld en waar mogelijk aangepast om te voldoen aan de wensen van de scholen en de ouders.