Onderwijs op zijn tandvlees

14 Maart 2024

Onderwijs op zijn tandvlees

"Gent is één van de steden die het meest budget vrijmaakt voor Onderwijs. Geld dat eigenlijk van Vlaanderen moet komen."

Dinsdag staakte het stedelijk onderwijspersoneel. Waarover gaat het? 

Onze stedelijke scholen draaien op een basisbudget van de minister van Onderwijs en een aanvullend budget vanuit de Stad Gent. Binnen het stedelijk onderwijs liep een traject met scholen en vakbonden: hoe gaan we dat stadsbudget inzetten?

Hartverscheurende keuze

Die pot werd tot nu deels ingezet voor een aanvulling van administratieve uren, want Vlaanderen betaalt niet genoeg om op elke school voltijdsen te kunnen aanstellen. Tegelijk is er vanuit veel scholen al lang de vraag naar meer zorgondersteuning voor leerlingen.

Er liep een traject over hoe aan die nood tegemoet kon gekomen worden, want ook die nood weegt op de teams. Niemand is tegen meer geld voor zorg in ons onderwijs, maar het is natuurlijk hartverscheurend dat dat ten koste zou gaan van uren administratie.

We weten hoeveel bordjes de administratieve medewerkers elke dag in de lucht houden! Het zijn echte duizendpoten. 

Nathalie en Hilde

Vorige vrijdag was er al een ontmoeting op het stadhuis tussen een 70-tal administratieve medewerkers en directeuren, met Evita en de burgemeester.

Tijdens dit gesprek kwamen veel mooie en schrijnende getuigenissen naar voor. Het was voor iedereen duidelijk: het mag geen of/of verhaal zijn, het moet en/en zijn. 

"Ik ben onder de stadshal met veel mensen gaan praten, secretariaatsmedewerkers, leerkrachten … En ik hoor: ‘Het gaat eigenlijk om zoveel meer dan het administratief personeel. Onze emmer is vol.'" – Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Er was nog niets beslist. Evita en de burgemeester hebben in het gesprek gemeld dat het voorstel om uren van administratie te verschuiven naar zorgleerkrachten opgeschort werd.

Er werd afgesproken om samen opnieuw aan de tafel te gaan zitten om een werkzame oplossing te zoeken. Volgend schooljaar verandert er niets. We gaan de tijd nemen om grondig te spreken met elkaar. 

Op hun tandvlees

Ondanks de lopende gesprekken, kozen de vakbonden ervoor om deze week alsnog te staken. "Dat wijst voor mij op een diepere onvrede", zegt Evita Willaert. "De emmer is vol. En dat begrijp ik. Als schepen sta ik bijna dagelijks in communicatie met schoolteams, en de noden zijn torenhoog."

Structureel lerarentekort. De directie die elke ochtend doodsbang is dat er alweer een leerkracht is uitgevallen. Zorgleerkrachten die voor de klas worden gezet. Kinderen uit kansarme gezinnen. Te weinig centen. Scholen verzuipen. Ze zitten op hun tandvlees.

Voor ouders betekende dit natuurlijk weer schakelen. De vakbonden hadden hun stakingsaanzegging heel laat ingediend. Sommige ouders kregen pas maandagmiddag te horen dat er een staking zou zijn op dinsdag. ‘Halsoverkop opvang zoeken,’ zuchtten de ouders. Dat is inderdaad allesbehalve evident. 

Trek-uw-plan beleid

Onderwijs is een Vlaamse bevoegdheid. En Vlaanderen schiet schromelijk tekort. Ze geven geld, maar voor nijpende thema’s als armoede, zorgondersteuning voor de leerlingen, enz. knijpen ze hun ogen dicht. Trek-uw-plan beleid. Intussen ploeteren de schoolteams verder, met een groot hart voor hun school en hun kinderen. 

"En dus proberen we als Stad de gaten te vullen. Gent is één van de steden die het meest budget vrijmaakt voor Onderwijs. Geld dat eigenlijk van Vlaanderen moet komen", licht Evita toe. "Het is triestig dat we een hartverscheurende keuze zouden moeten maken tussen administratieve medewerkers en zorgleerkrachten."

"Het gaat hier dus niet om besparingen. Het bedrag dat de stad aan stedelijk onderwijs uitgeeft, is deze legislatuur zelfs gestegen met 8 VTE."

Roepen in de woestijn

Zolang Vlaanderen het fundamenteel problemen niet aanpakt, het structureel lerarentekort én meer centen, is het dweilen met de kraan open.

"Ik heb zelf vaak het gevoel dat ik sta te roepen in de woestijn – richting Vlaanderen", knikt Evita Willaert. "Dat ik nu als schepen de volle woede over mij kreeg, is niet fijn."

"Ik ben onder de stadshal met veel mensen gaan praten, secretariaatsmedewerkers, leerkrachten … En ik hoor: ‘Ja, Evita, het gaat eigenlijk om zoveel meer dan het administratief personeel. Onze emmer is vol. Wil jij alsjeblief onze boodschap doorgeven aan Ben Weyts?’"

"Doe ik. Intussen blijf ik me inzetten voor kwaliteitsvol Gents onderwijs waarin elk kind en elk schoolteam zoveel mogelijk worden ondersteund. Het is niet omdat Vlaanderen faalt, dat wij onderwijs in de steek laten. Integendeel.“

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.