Onderwijs moet betaalbaar zijn voor iedereen

07 September 2023

Onderwijs moet betaalbaar zijn voor iedereen

"Het is een uitstekende zaak dat we met deze extra centen 9 bijkomende scholen kunnen begeleiden." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs  

De Stad Gent zet al jarenlang in op kostenbewust onderwijs, via trajecten van het Onderwijscentrum. In een bijkomend project schakelen we nu vzw Krijt in om de schoolfactuur voor leerlingen te helpen verlagen. 9 bijkomende scholen worden twee jaar lang intensief begeleid in het opmaken van een doordacht kostenbeleid.

Geen maximumfactuur in het secundair onderwijs

Het basisonderwijs werkt met een maximumfactuur, maar in het secundair onderwijs bestaat dat systeem niet. Scholen zijn zelf aan zet om de kosten te drukken, maar weten niet altijd wat de mogelijkheden zijn.

Daarom schakelt de Stad Gent vzw Krijt in. Die organisatie zal vanaf 1 september negen bijkomende secundaire scholen twee jaar lang begeleiden om werk te maken van een structureel kostenbeleid met duurzame ingrepen.

"Het kan niet zijn dat de keuze van de studierichting afhangt van de kostprijs ervan. De Stad Gent zet al jarenlang in op kostenbewust onderwijs, via trajecten van het Onderwijscentrum." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

"Het kan niet zijn dat de keuze van de studierichting afhangt van de kostprijs ervan. De Stad Gent zet al jarenlang in op kostenbewust onderwijs, via trajecten van het Onderwijscentrum."

"Zo kunnen leerlingen van Hotelschool Gent werkmateriaal ook huren in plaats van te moeten aankopen."

"Het is een uitstekende zaak dat we met deze extra centen 9 bijkomende scholen kunnen begeleiden", zegt Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Vzw Krijt ondersteunt scholen en hun partners zodat alle leerlingen in armoede of kwetsbare posities gelijke kansen krijgen.

Bijkomend proefproject helpt secundaire scholen kosten voor leerlingen te verlagen

De organisatie neemt niet enkel de facturen onder de loep, maar bekijkt onder meer ook waar de communicatie helderder kan en hoe de school ouders meer kan betrekken. Het schoolteam krijgt vormingen over hoe het drempels voor gezinnen in armoede kan wegwerken.

Ook de secundaire afdeling van Styrka neemt deel aan het project. Ilse De Sutter, coördinator: "Het traject helpt ons kritisch kijken naar alle aankopen."

"Zo moesten de leerlingen in het eerste jaar secundair onderwijs een werksalopette aankopen die ze maar één jaar konden gebruiken."

"Nu stellen we die zelf ter beschikking en vragen we 10 euro voor één schooljaar. Met dat bedrag kunnen we ze wassen en na verloop van tijd nieuwe salopettes aankopen. Een besparing van 43 euro op de schoolfactuur." 

13 scholen met begeleiding op maat

Het gaat om een initiatief van OCMW Gent en het Onderwijscentrum Gent. De extra middelen die vzw Krijt krijgt, komen van het OCMW.

Het Onderwijscentrum Gent begeleidt al vier secundaire scholen rond kostenbewust onderwijs. Dit bijkomend geld laat toe om het project te verbreden: in totaal krijgen nu dertien secundaire scholen begeleiding op maat. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.