Om een ambitieus armoedebeleid te blijven voeren, heeft Gent ook Vlaanderen en België nodig!

27 Juni 2019

Om een ambitieus armoedebeleid te blijven voeren, heeft Gent ook Vlaanderen en België nodig!

Deze week stond op de OCMW-raad de laatste jaarrekening van het OCMW van de vorige legislatuur geagendeerd. Gemeenteraadslid en federaal parlementslid Evita Willaert beklemtoonde in haar tussenkomst dat Gent een ambitieus armoedebeleid zal blijven voeren, maar dat we dat als stad niet alleen kunnen.

Daarom gaf Evita aan iedereen in de gemeenteraad de opdracht om ook de bovenlokale overheden op deze verantwoordelijkheid te wijzen. "Want anders zal aan armoedebestrijding doen in een stad als Gent, met volle overtuiging, met meer mensen en middelen, een pak meer dan wettelijk moet, toch altijd wat als dweilen met de kraan open zijn." - Evita Willaert

Wat financiële hulpverlening betreft, zien we dat uitgedrukt in steun per inwoner, Gent meer middelen voorziet dan de andere centrumsteden. Dat toont dat de Stad bereid is om van alle Gentenaren meer inspanning te vragen in onze gezamenlijke strijd tegen armoede. Het toont dat wij bereid zijn om die solidariteit van alle Gentenaren te vragen.

De aanvullende financiële hulp

Het Gentse OCMW zet zwaar in op mensen en middelen. Er is het unieke systeem van aanvullende financiële hulp omdat de federale overheid blijft tekortschieten om het leefloon tot boven de armoedegrens te brengen. Heel wat actieplannen met positieve resultaten worden uitgevoerd. Toch zien we in onze stad een stijging van het aantal geboortes in kansarme gezinnen, een stijging van het aantal personen met een schuldenlast, een stijging van het aantal gerechtigden medische hulp en gerechtigden maatschappelijke integratie en een stijging van het aantal huurders op wachtlijsten. Evita attendeerde haar collega’s in de gemeenteraad erop dat hen dat allemaal zorgen moet baren. 

Investeren in ouderenzorg

Ook op vlak van ouderenzorg werden grote bakens verzet. Het meest in het oog springend daarbij is natuurlijk de opening van het nieuw woonzorgcentrum Zuiderlicht in Mariakerke dat quasi helemaal volzet is. Ook werden er 30 nieuwe assistentiewoningen in gebruik genomen, waarbij we er blijven voor zorgen dat die assistentiewoningen niet enkel voor de ‘happy few’ die ze zich het kunnen veroorloven toegankelijk zijn.

We doen wat we zeggen

Het is duidelijk dat Gent in de vorige legislatuur haar engagementen is nagekomen, in tegenstelling tot de Vlaamse en de federale overheid. Maar dit volstaat niet. Alleen zullen we het niet redden. Armoede pak je samen aan. Met de mensen in kwestie, met het middenveld, met gans de stad, maar ook met de bovenlokale overheden, die heel wat fundamentele sleutels in handen hebben om mensen te helpen om hun situatie te verbeteren. Daarom gaf Evita aan iedereen in de gemeenteraad de opdracht om ook de bovenlokale overheden op deze verantwoordelijkheid te wijzen. “Want anders zal aan armoedebestrijding doen in een stad als Gent, met volle overtuiging, met meer mensen en middelen, een pak meer dan wettelijk moet, toch altijd wat als dweilen met de kraan open zijn”, besloot Evita.