Nog meer terrassen in de Sleepstraat

07 Juni 2018

Nog meer terrassen in de Sleepstraat

Eerder werd al beslist een aantal parkeerplaatsen in de Sleepstraat te vervangen door terrassen en een breder voetpad. Dat zorgt voor een aangenamere, veiligere en leefbare straat. Op een overleg met schepen Filip Watteeuw en raadslid Cengiz Cetinkaya, vroegen ook andere handelaars terrassen voor hun zaak. Raadslid Sara Matthieu vroeg na of die er komen.

Een aantal handelaars in de Sleepstraat vond het jammer dat er maar in een deel van de straat terrassen werden aangekondigd. Op hun vraag onderzocht de stad of er nog meer kon gebeuren.

Cengiz Cetinkaya: “We hebben heel wat gesprekken met de handelaars in de Sleepstraat gevoerd. Ze moesten even wennen aan de idee, maar intussen zijn ze helemaal mee. Als het aan hen ligt, mogen er in de ganse straat terrassen ingericht worden. Fijn dat dit allemaal in een goede verstandhouding met het stadsbestuur kan gebeuren.”

Aan het Sluizeken kan het voetpad verbreed worden door de afschaffing van een rijstrook die niet meer nodig is dankzij het Circulatieplan. Dat zou na gesprekken met de betrokkenen uitgevoerd kunnen worden in het voorjaar van 2019. In een volgende fase zou een aantal parkeerplaatsen tussen Huidevetterskaai en Godshuishammeke omgevormd kunnen worden tot een breder voetpad met terrassen. Daar moet echter nog parkeeronderzoek voor gebeuren en een plan voor worden opgemaakt, maar er zou dit jaar al een princiepsbeslissing vallen.

Raadslid Sara Matthieu: “De Gentse horeca en handelaars zien steeds meer de voordelen in van een autoluwe stad. Nadat we Oudburg transformeerden tot een gezellige terrasjesstraat is nu de Sleepstraat aan de beurt!”