Nieuwe voorzitter voor IVAGO: Bram neemt de fakkel over van Tine

21 Maart 2019

Nieuwe voorzitter voor IVAGO: Bram neemt de fakkel over van Tine

Afgelopen woensdag nam Tine afscheid als voorzitter van IVAGO. Tine was dankbaar voor wat ze met de medewerkers van IVAGO kon realiseren. Ze draagt met vertrouwen haar mandaat over aan Bram. Hij neemt vol ambitie het voorzitterschap over: “Mijn visie? Zorgen voor een propere stad in álle wijken, een correcte afvalinzameling, meer selectief afval en minder restafval en een zo ecologisch mogelijke afvalverwerking. Ook het welzijn van en respect voor de medewerkers blijft één van de prioriteiten.”, aldus de schepen.

Tine blikt tevreden terug: “Zes jaar lang heb ik het voorrecht gehad om met IVAGO te zorgen voor een propere stad. Samen hebben we veel gerealiseerd. Meer geel op straat om onze straten properder te krijgen, het gebruik van sorteerpunten, het grootste CNG-vulstation van België, nieuwe compacterende en gewone vuilnisbakken, mét asbak.” Tine heeft de IVAGO-medewerkers leren kennen als gemotiveerde medewerkers. Door zelf af en toe meer geel aan te trekken en achterop de vrachtwagen te gaan staan, heeft Tine alleen maar meer respect gekregen voor hen die dag in dag uit in de weer zijn met ons afval. Tine: "Ik wil dan ook een dikke dankjewel zeggen aan alle medewerkers van IVAGO én natuurlijk aan alle Gentenaren die hun afval correct aanbieden en niets op de grond gooien".

Samen hebben we veel gerealiseerd. Meer geel op straat om onze straten properder te krijgen, het gebruik van sorteerpunten, het grootste CNG-vulstation van België, nieuwe compacterende en gewone vuilnisbakken, mét asbak.” - Tine Heyse

Bram kijkt uit naar zijn nieuwe opdracht, en is ambitieus: “Mijn visie? Zorgen voor een propere stad in álle wijken, een correcte afvalinzameling, meer selectief afval,minder restafval en een zo ecologisch mogelijke afvalverwerking.”, aldus de schepen. Tegelijkertijd wil hij ook dicht bij de medewerkers van IVAGO blijven staan. “Het welzijn van en het respect voor de collega’s van IVAGO is voor mij zeer belangrijk. Met een professioneel verleden als vakbondsman zal dat niemand verbazen.”