Nieuwe regel om grondwaterverspilling tegen te gaan

08 September 2022

Nieuwe regel om grondwaterverspilling tegen te gaan

Een 'bemaling' is het oppompen van grondwater om ondergrondse constructies in droge grond te kunnen bouwen, van kelders en ondergrondse parkeergarages tot funderingen en rioleringen. Er wordt berekend hoeveel grondwater er in totaal moet opgepompt worden en daarvoor wordt een vergunning aangevraagd. Door de extreme droogte schakelt de Stad Gent nu een versnelling hoger.

Nieuw aangevraagde bemalingen bij middelgrote en grote werven moeten sinds 24 augustus en zeker nog tot 30 oktober 2022 verplicht 'peilgestuurd' zijn.

Dat betekent dat een sensor de pompen een signaal geeft als er een bepaald grondwaterpeil is bereikt. Stijgt het grondwater weer, dan schakelen de pompen weer aan.

"We bekijken of deze maatregel een permanent karakter kan krijgen." - Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat

Zo wordt de totale hoeveelheid opgepompt grondwater zoveel mogelijk beperkt. De regel geldt al zeker tot 30 oktober, maar de Stad bekijkt een meer permanente aanpassing.

Tine Heyse, schepen van Milieu en Klimaat benadrukt dat peilgestuurd bemalen overal kan en daardoor de beste manier is om zo weinig mogelijk grondwater op te pompen bij bouwwerken. “En daarom bekijken we ook of deze maatregel een permanent karakter kan krijgen. Dat zijn we al even aan het voorbereiden en in oktober volgt hierover een beslissing”, aldus Tine. 

Aftapkranen

Het is niet de enige maatregel in Gent om spaarzaam om te springen met grondwater.

Als het opgepompte grondwater niet terug in de grond kan lopen via bijvoorbeeld infiltratieputten, dan moet het grondwater (tenzij bij bodemverontreiniging) ter beschikking gesteld worden van de buurtbewoners.

Dat gebeurt via een systeem van aftapkranen. Dat systeem bestaat al meer dan drie jaar.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.