Nieuwe personeelsmaatregelen Stad Gent: een overzicht

24 Oktober 2019

Nieuwe personeelsmaatregelen Stad Gent: een overzicht

Vorige week maakte het stadsbestuur de plannen voor nieuw beleid bekend. De gevolgen van de budgetbesprekingen voor het stadspersoneel zijn nu bekend, met o.a. maatregelen voor meer diversiteit en om de digitalisering van sommige functies op te vangen. Het pensioen van alle 4000 contractuele medewerkers wordt aanzienlijk hoger.

Stad Gent als voorbeeldwerkgever: we walk the talk

Wat we verwachten van de bedrijven op de Gentse arbeidsmarkt, brengen we als werkgever ook zelf in de praktijk. We investeren daarom sterk in diversiteit in onze organisatie, bijvoorbeeld voor mensen met een arbeidshandicap. We zetten o.a. in op taalcoaches, op meer beroepsinlevingsstages en lichten ook onze eigen selectieprocedures door. We willen een overheid voor iedereen zijn, iedereen moet zich in ons huis thuis kunnen voelen.

"We willen een overheid voor iedereen zijn, iedereen moet zich in ons huis thuis kunnen voelen." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Meer handen op de werkvloer

De hele arbeidsmarkt is verandering. Als organisatie zijn we daar klaar voor. We werken toekomstgericht maar houden iedereen aan boord. Sommige jobs zullen immers meer gedigitaliseerd worden dan anderen. Daarom moedigen we levenslang leren in organisatie aan, en zetten we waar mogelijk en nuttig reconversietrajecten op.

Digitalisering kan leiden tot efficiënter werken. We zorgen daarbij dat de werkdruk onder controle blijft. We zetten ons personeel slim in, in lijn met de prioriteiten van het nieuw bestuur. Tegen 2025, het einde van de legislatuur, zullen er niet minder personeelsleden bij Stad Gent werken dan vandaag. Er komen meer handen op de werkvloer.

"We zorgen voor meer handen op de werkvloer, willen een voorbeeldwerkgever zijn op vlak van diversiteit, en streven naar een maximale gelijkwaardigheid tussen contractuele en statutaire medewerkers. Ik ben trots op wat het stadsbestuur ter bespreking kan voorleggen. Deze voorstellen betekenen een verbetering voor al onze medewerkers."Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Gelijkwaardigheid voor iedereen die zich inzet voor Stad Gent

We willen gelijk loon en gelijke arbeidsvoorwaarden voor gelijk werk, dat is maar rechtvaardig. Daarom verhogen we deze legislatuur de pensioenopbouw van alle contractuele medewerkers tot ongeveer op het niveau van de statutairen. Stad Gent zal zo een van de meest voordelige pensioenregelingen van alle Vlaamse lokale besturen bieden. Niet minder dan 4000 contractuele medewerkers zien daardoor hun zogenaamde ‘tweede pensioenpijler’ stijgen.

Intrekking beroep eenmalige automatische statutarisering voor 507 medewerkers

Om de gelijkschakeling van 4.000 collega’s te kunnen financieren, doen we deels beroep op de bijdrage van de Vlaamse Overheid in de responsabiliseringsbijdrage. We vullen deze som aan met de middelen die zullen vrijkomen door de intrekking van het beroep tegen de schorsing van de eenmalige automatische statutarisering van 507 contractuele medewerkers. Het college heeft dit op dinsdag 22 oktober ook formeel beslist, zodat het de nodige stappen bij de Raad van State kan zetten.

We willen het momentum dat de Vlaamse overheid creëert niet mislopen. Bovendien is de kans op een positieve uitspraak bij de Raad van State zeer onzeker en heeft de Vlaamse overheid daarna nog steeds de mogelijkheid om die opnieuw in vraag te stellen. Door deze beslissing komt er dan ook duidelijkheid voor de 507 betrokkenen in deze zaak: ze blijven contractueel, maar stappen wel mee in het hogere aanvullende pensioen.

"We nemen deze beslissing niet zomaar, maar vanuit het principe ‘gelijke voorwaarden voor gelijk werk’. Het stadsbestuur kiest ervoor om de situatie van 4.000 contractuele medewerkers te verbeteren en om duidelijkheid te bieden aan de 500 personeelsleden die betrokkenen zijn in het beroep. We willen het momentum dat de Vlaamse Overheid ons biedt, niet mislopen." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Personeel

Volgende stappen

Dit pakket van maatregelen wordt samen met het bredere personeelsbeleid verder besproken met de vakbonden. 

Het is Brams intentie in de sociale dialoog aan de vakbonden voldoende ruimte, respect en vertrouwen te geven om tot een goed eindresultaat te komen.

Daarom wil hij de sociale dialoog alle kansen geven.