Nieuwe beleidsnota kiest nog meer voor eerlijke handel

23 April 2020

Nieuwe beleidsnota kiest nog meer voor eerlijke handel

De nieuwe beleidsnota Internationale Solidariteit kiest nog meer voor eerlijke handel als speerpunt. “Dankzij onze inspanningen – samen met heel wat partners – rond eerlijk textiel zijn we Europees koploper eerlijke handel”, benadrukt Tine Heyse. “Maar deze titel is geen eindpunt. We blijven verder werken rond voeding en textiel, maar kijken ook richting ICT en natuursteen. We willen ook een label voor eerlijke evenementen lanceren. Met, wie weet, binnen een paar jaar Fair Trade Gentse Feesten?”

Mensenrechten als rode draad

Het respecteren van mensenrechten is niet alleen de rode draad bij het aankoopbeleid en het financieel beleid van de Stad, maar ook in het onderhouden van internationale contacten. Daarom maken we werk van een mensenrechtenkader en mensenrechtencommissie.

Participatief traject dekolonisering

Op 30 juni 2020 zal het 60 jaar geleden zijn dat Congo onafhankelijk werd. Zoveel jaar later is de discussie over de erfenis van het kolonialisme zeer actueel, ook in Gent. Momenteel loopt hierover een participatief traject met een diverse groep Gentenaars. Een debat dat in het najaar zal resulteren in een rapport met aanbevelingen.

 “Dankzij onze inspanningen rond eerlijk textiel zijn we Europees koploper eerlijke handel.”  - benadrukt Tine Heyse.

Ook raadslid Hafsa El-Bazioui juicht dit traject toe: "Dekolonialisering is relatief nieuw op de agenda van het Gentse Internationaal solidariteitsbeleid wat ik erg positief vind. Het raakt aan de manier waarop we hier samenleven met elkaar en ook zonder taboes openstaan en luisteren hoe mensen en Gentenaars van alle slag de koloniale geschiedenis op dit moment ervaren. Geschiedenis is niet alleen achteruit maar ook vooruit kijken, en is wat mij betreft plaatsgebonden. Dus ook hier in Gent leeft het debat rond dekolonisatie en dat is wat mij betreft een goede zaak."

Kleine en grote wereldburgers

Met het beleid rond internationale solidariteit willen we zoveel mogelijk Gentenaars bewust maken over wat er zich buiten de stadsgrenzen afspeelt. De situatie in het Globale Zuiden is maar al te vaak gelinkt aan keuzes die we hier maken. Via een divers educatief aanbod vormen we leerlingen tot kritische en verantwoordelijke burgers. Ook met Belmundo, het jaarlijks activiteitenfestival rond internationale solidariteit, trachten we heel wat Gentenaars te sensibiliseren.

Bruisend Vredeshuis

De Stad Gent blijft ook het Gentse middenveld, met zijn vele organisaties en vrijwilligers, ondersteunen. Dat gebeurt niet alleen via subsidies, maar ook via het aanbieden van bijvoorbeeld vormingen en ontmoetingsruimtes. Het Vredeshuis blijft daarbij dé plaats waar ideeën en initiatieven samenkomen. Een huis waar jaarlijks duizenden kinderen en jongeren langskomen, maar waar ook bijeenkomsten en evenementen plaatsvinden.

>>> Lees hier integraal het voorontwerp van de Beleidsnota Internationale Solidariteit. <<<