Nieuw wijkpark en scholencomplex op site Bomastraat

28 Maart 2019

Nieuw wijkpark en scholencomplex op site Bomastraat

Zowel de gemeenteraad van de Stad Gent als de huidige eigenaar, Intercommunale Imewo, zijn het unaniem eens over de aan- en verkoop van de site Bomastraat, een site geleden in de 19de eeuwse wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham, een dichtbebouwde wijk met een groot tekort aan groene ruimte en gemeenschapsvoorzieningen, omgeven door bouwblokken. En daar komt verandering in.

De wijk Sluizeken-Tolhuis-Ham is na Rabot-Blaisantvest en Macharius-Heirnis de derde dichtstbevolkte wijk in Gent. Bovendien nemen de bevolkingsdichtheid en de bebouwing in de wijk toe, want door geplande private ontwikkelingen worden er de komende jaren een 1.000-tal extra wooneenheden voorzien. De Stad Gent wil in deze buurt dan ook naast een buurtpark van 1 hectare, ruimte voorzien voor jeugdorganisaties, sport- en ontspanningsruimte voor de buurt en haar vele verenigingen.

Op dit moment wordt de site nog bewoond door Imewo, maar zodra zij de locatie verlaten, zal het zuidelijk deel aan vzw Onderwijspatrimonium Bisdom Gent worden doorverkocht die er een scholencomplex zal bouwen. Er zal ook rekening gehouden worden met een maximaal gebruik voor de buurt. Zo zal er bijvoorbeeld een sporthal komen die opengesteld wordt na de schooluren.

Schepen van Jeugd en Onderwijs Elke Decruynaere geeft mee dat het geen eenvoudige opdracht was en is dan ook bijzonder tevreden dat dit gelukt is. Ze is blij met de unieke win-win die hier gerealiseerd zal worden.