Nieuw tram- en busnet: top en flop

11 September 2020

Nieuw tram- en busnet: top en flop

De Lijn hertekent het tram- en busnet en daar is heel wat om te doen. Terecht, want het is de grootste wijziging van het net in ongeveer 40 jaar. De Lijn moet meer reizigers vervoeren, maar krijgt daarvoor van Vlaanderen niet meer budget. Er komen meer bussen en trams waar het grootste aantal reizigers opstappen, maar er verdwijnen anderzijds weinig gebruikte haltes. Groen Gent vraagt aan De Lijn een bijsturing van het plan en meer Vlaams geld voor openbaar vervoer.

Vervoersregio Gent 

Gent en 22 omliggende gemeenten vormen de Vervoersregio Gent. De vervoersregioraad met vertegenwoordigers van al die gemeenten, De Lijn, NMBS en de Vlaamse overheid, geeft advies over de hervormingsplannen van De Lijn. Maar het is De Lijn die beslist.

"Het is absurd dat er vanuit Vlaanderen geen extra geld wordt voorzien, terwijl er wel extra reizigers moeten worden vervoerd." - Filip Watteeuw

Filip Watteeuw, Gents schepen van Mobiliteit en tevens voorzitter van de vervoersregioraad, vindt het plan van De Lijn een verbetering, maar hekelt het gebrek aan extra Vlaamse middelen en de lijnen en haltes die daardoor verdwijnen.


Top: Wat is er goed aan het plan?

Veel Gentse tram- en busverbindingen worden sneller en de bediening van redelijk wat haltes gaat omhoog. Er komen ook een aantal interessante nieuwe verbindingen én de verbinding met de randgemeenten wordt een stuk beter. Heel wat trams en bussen blijven in de toekomst rijden tot na 1u ’s nachts.

Al die aanpassingen zorgen voor een aantrekkelijker openbaar vervoer in Gent. Dat zal zorgen voor 10% meer reizigers.

Flop: Waar zijn we niet tevreden mee?

Er komt geen extra budget voor De Lijn. En dat is absurd, want Vlaanderen wil dat minstens 50% van de verplaatsingen duurzaam gebeuren en er dus veel meer volk de bus en de tram zou moeten gebruiken.

De Lijn moet daarom snoeien in lijnen en haltes die weinig op- en afstappers hebben of die zorgen voor een te grote omweg. De Lousbergkaai en Scheldeoord moeten het voortaan zonder bus stellen en Mariakerke, Afsnee en een aantal andere wijken delen in de klappen.

En nu?

Filip Watteeuw: “De Stad Gent zal haar advies geven in de vervoersregioraad. We blijven daar aandringen op een oplossing voor de problemen. Het is niet te verantwoorden dat we geen oplossing zouden hebben voor pijnpunten zoals de Horizon en Scheldeoord.” Ook de Stad Gent zelf zal binnen de vervoersregio mee zoeken naar oplossingen. Dit nieuwe plan van De Lijn wordt immers nog aangevuld met het zogeheten “vervoer op maat”.

Voor dat vervoer op maat is er wel extra budget. Dat budget is wel bestemd voor de volledige vervoersregio en moet dus ook dienen voor de 22 omliggende gemeenten die vaak nog harder zijn getroffen door het nieuwe plan van De Lijn. Een moeilijke puzzel voor de vervoerregioraad.

“We zullen er alles aan doen om de hiaten die ontstaan mee te helpen opvullen”, aldus Filip Watteeuw. “Maar de verantwoordelijkheid blijft wel bij Vlaanderen liggen. Zij moeten gewoon met meer geld over de brug komen.”

Meer info over de basisbereikbaarheid en de vervoerregio vind je hier, alsook de voorlopige plannen.