Nieuw taxidecreet wringt taxibedrijven de nek om

28 Februari 2019

Nieuw taxidecreet wringt taxibedrijven de nek om

Schepen Filip Watteeuw vreest een nieuwe taxioorlog in Gent en andere centrumsteden, ontketend door het nieuw taxidecreet van minister Weyts. In de laatste gemeenteraad informeerde fractievoorzitter Sara Matthieu naar de mogelijke gevolgen van dat decreet. Die gevolgen zijn niet min. Filip legde uit dat het nieuwe decreet een totale deregularisering van de taxisector zal betekenen. Geen minimum- of maximumtarieven, geen maximaal aantal vergunde taxi’s, zwakke milieucriteria…

En Filip staat niet alleen met zijn kritiek. De Mobiliteitsraad, de taxisector zelf, de vakbonden, VVSG én UNIZO zeggen allemaal hetzelfde: het voorliggende voorstel wringt de reguliere taxibedrijven de nek om en dient vooral om Uber (en andere platformen) vrij spel te geven.

Op basis van gesprekken met al die partijen hebben Groen en sp.a op 31 januari amendementen opgesteld en ingediend in de Commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement . Die werden echter weggestemd door de meerderheid.

“Het nieuw decreet maakt het voor steden en gemeenten quasi onmogelijk om nog een lokaal taxibeleid te voeren,” licht Filip toe. “Wij kunnen voorwaarden opleggen aan onze stedelijke taxi’s – de zogeheten standplaatstaxi’s – maar als de straattaxi’s die door Vlaanderen worden vergund aan lagere tarieven mogen rijden en hier klanten mogen komen ronselen, komen onze stedelijk vergunde taxi’s niet meer aan de bak.”

De Stad Gent heeft het plan opgevat om de Gentse taxi’s volledig elektrisch te laten rijden tegen 2025 en start daarover het overleg op met de Gentse taxisector. “We zullen goed moeten nadenken over incentives voor onze taxisector om die doelstelling te halen,” weet Filip. “De minister duwt die eigenlijk in de richting van een Vlaams vergunning zonder milieucriteria en in de richting van het zwartwerk.”

Het taxidecreet is op 27 februari besproken in het Vlaams Parlement, maar nog niet gestemd. Groen en sp.a hebben opnieuw hun amendementen op tafel gelegd en er is een tweede lezing gevraagd.

We hopen dat de minister alsnog tot inzicht zal komen en bereid is om te luisteren naar de vragen en voorstellen van alle stakeholders.