Nieuw Gent Vernieuwt, ook voor kinderen en jongeren

06 December 2018

Nieuw Gent Vernieuwt, ook voor kinderen en jongeren

Er staat heel wat te gebeuren in Nieuw Gent de komende jaren. In het kader van het stadsvernieuwingsproject “Nieuw Gent Vernieuwt” worden zes woontorens vervangen door nieuwe sociale woningen, wordt het park heringericht en het Rerum Novarumplein uitgebouw als centrumplein.  Tijdens die uitgebreide infrastructuurwerken blijft Stad Gent investeren in een aanbod voor en door kinderen en jongeren, voor een totaalbedrag van 530.240 euro. Schepen van Jeugd Elke Decruynaere: Met deze investeringen willen we ook tijdens het stadsvernieuwingsproject een sterk jeugdbeleid voeren op maat van de noden én kansen in de wijk.

Op vraag van enkele jongeren uit de wijk wordt budget vrijgemaakt om hen te begeleiden in het opstarten van een jeugdhuis. De jongeren die het jeugdhuis oprichten, krijgen hiervoor ondersteuning van professionele jeugdwerkers. De gebouwen van de speelpleinwerking aan het Henri Storyplein en het huidige jongerenontmoetingscentrum worden gerenoveerd. Het is belangrijk dat ook kinderen en jongeren hun stem kunnen laten horen over hun wijk. Daarom stimuleert Stad Gent de opstart van een jeugdparlement voor de wijk Nieuw Gent. Tijdens de verbouwingswerken hebben de jongste buurtbewoners recht op een degelijk sport- en speelinfrastructuur. Er wordt een budget van 65.000 euro voorzien voor tijdelijke sport- en speeltoestellen. Brede Schoolwerking is een belangrijke schakel om maximale ontwikkelingskansen te creëren voor alle kinderen en jongeren en dit zowel binnen als buiten de schooltijd. Om de werking in Nieuw Gent te versterken trekt Stad Gent 10.000 euro extra uit. De Circusplaneet, dat grondige renovatiewerken plant in de kerk van Malem, zal  een buurtgericht circusaanbod uitrollen in de wijk.