Naar school in het zwembad? Abdij wordt school?

25 April 2019

Naar school in het zwembad? Abdij wordt school?

Volgens de Vlaamse capaciteitsmonitor moeten er tegen het schooljaar 2024-2025 in Gent 1.912 extra plaatsen komen in het basisonderwijs en 4.268 extra plaatsen in het secundair. Een toegekend budget van 18.54 miljoen euro vanuit Vlaanderen maakt het mogelijk om alvast 1.735 bijkomende plaatsen te voorzien, verspreid over 13 Gentse scholen. 

De Vlaamse regering besliste net voor de paasvakantie ook nog over de vrijgave van een bijkomende 4,5 miljoen euro  voor bijkomende plaatsen in Gent, maar deed nog geen uitspraken over de concrete toekenning ervan. Dat maakt dat het aantal extra plaatsen nog hoger zal zijn.

"Deze 1.735 plaatsen zijn meer dan welkom. Als we op dit tempo verder kunnen werken, voorkomen we het voorspelde tekort. Het Gentse stadsbestuur wil daarvoor maximaal samenwerken met de volgende Vlaamse regering om tot een meerjarenmasterplan (met het nodige budget) te komen." -  Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

De schoolnetten onderzochten, onder leiding van Elke Decruynaere, schepen van onderwijs, in welke wijken en studierichtingen de druk het hoogst was. Om de vrije schoolkeuze te maximaliseren, wordt de uitbreiding daar nu eerst doorgevoerd.

De nieuwe plaatsen komen op de meest uiteenlopende locaties. Zo zullen er in de toekomst o.a. lessen ingericht worden in de abdij in Drongen en het zwembad Rosas.

De plaatsen zijn verdeeld over de verschillende netten:

In het stedelijk onderwijs komen er 120 plaatsen bij in Freinetbasisschool 't Groen Drieske en 220 op de campus van de Offerlaan. De lagere afdeling van de Freinetbasisschool 't Groen Drieske zal verhuizen naar het Dienstencentrum van Gentbrugge, waar het zal samenhuizen met het deeltijds kunstonderwijs, de dienst burgerzaken, de nieuwe bibliotheek en de politie. De opening is voorzien voor 2022. De campus van de Offerlaan zal in 2023 groeien met 220 extra plaatsen of 10 nieuwe klassen.

Het GO! zal in totaal 260 nieuwe plaatsen voorzien. Er komen 80 plaatsen bij in het basisonderwijs, meer bepaald in BSGO Voskenslaan en in MPI De Oase (vanaf 2021). Met die laatste capaciteitsuitbreiding wordt er beantwoord aan de verhoogde noden in het buitengewoon onderwijs. Het secundair onderwijs kan binnen het GO! rekenen op 180 nieuwe plaatsen in de Gentse rand. Zo komen er vanaf 2022 80 extra plaatsen in het Einstein Atheneum in Oostakker. Het Atheneum Mariakerke zorgt op zijn beurt voor 100 extra plaatsen vanaf 2022. 

In het katholiek basisonderwijs komen er 81 extra plaatsen bij. Dat wordt gerealiseerd dankzij een grondige renovatie van Basisschool Onze-Lieve-Vrouw Visitatie en een nieuwbouw (met klassen, een ruimere turnzaal en een nieuw onthaal) in Sancta Maria, voorzien in 2021. 

In het katholiek secundair onderwijs komt er een uitbreiding van 1.054 plaatsen in zowel ASO-, BSO-,KSO- als TSO-richtingen:

  • Sint-Barbaracollege verbouwt ten laatste tegen 1 september 2023 een vleugel van de oude abdij van Drongen en komt zo tot 180 extra plaatsen.
  • Sint-Bavohumaniora bouwt naast de Groenzaal een nieuwbouw, renoveert ook aanpalende herenhuizen en koppelt zo traditie aan innovatie. Ze verwachten 217 extra plaatsen vanaf september 2022. 
  • Kunsthumaniora Sint-Lucas renoveert het internaat voor 147 extra plaatsen tegen september 2021.
  • IVV Sint-Vincentius voorziet een renovatie én een nieuwbouw en zal starten met 300 extra inschrijvingen vanaf september 2021.
  • Het Onze-Lieve-Vrouwe-Instituut zal op heden niet-benutte ruimtes onder handen nemen voor 60 extra plaatsen.
  • EDUGO campus De Brug zorgt vanaf september 2019 voor een nieuwe invulling van het zwembad Rosas en zal op die manier 150 extra plaatsen creëren.