Moervaartvallei krijgt 2,5 miljoen euro ondersteuning vanuit Stad Gent

03 Mei 2018

Moervaartvallei krijgt 2,5 miljoen euro ondersteuning vanuit Stad Gent

Historisch compromis voor de natuur in de Gentse Kanaalzone. Op de juiste manier omgaan met natuur is heel belangrijk voor onze fractie , ook in de Gentse Kanaalzone moet de natuur gerespecteerd worden.

Heel wat actoren hebben immers hun eigen visie voor dit kleine stukje grond: de betrokken lokale overheden, Vlaanderen, de provincie Oost-Vlaanderen, North Sea Port – Haven Gent, Natuurpunt Gent, Natuurvereniging vzw Durme en de landbouworganisaties. Daar een  evenwicht in vinden  is niet altijd makkelijk.

Op de gemeenteraad van april werd een raamovereenkomst voorgelegd.

Fractieleider Bram Van Braeckevelt: "Deze raamovereenkomst  vormt een historisch compromis tussen verschillende actoren en omvat de verwachte realisaties op vlak van landbouw, natuur, water, landschap en recreatie. Met 2,5 miljoen euro vanuit onze Stad, is het goed dat wij ook hierin mee onze verantwoordelijkheid dragen." 

Dit compromis garandeert een verantwoorde economische verdere ontwikkeling van onze haven, de lokale landbouw en verhoogt de natuurontwikkeling en natuurwaarde.