Mmmmm, lekkers op school

17 Juni 2021

Mmmmm, lekkers op school

Met honger in de klas kan je niet leren. De organisatie van schoolmaaltijden rust nu volledig op de schouders van de scholen zelf. Om hen te helpen, start Stad Gent in zes Gentse kleuterscholen een proefproject met gezonde, duurzame en betaalbare maaltijden.

Aanbod op maat

Hoe zit het eigenlijk met eten op school? Sommige scholen bieden geen warme maaltijden aan, anderen geven soep. Nog andere bieden wel maaltijden aan, maar die zijn niet altijd betaalbaar of gezond. Met dit proefproject werkt Stad Gent op maat van de school een aanbod uit, samen met Hogent en Arteveldehogeschool.

“Wie me kent, weet dat gezonde voeding op scholen een stokpaardje is. Want op een lege maag kan je niet leren, dat is evident." - Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs

Dat gaat van een gezond 10-uurtje, tot groentjes en yoghurt als aanvulling op de brooddoos, of voor het eerst een warme maaltijd op school. Scholen waar de kleuters al warm kunnen eten, zullen in overleg met hun leverancier extra stappen zetten op vlak van gezondheid en duurzaamheid.

Ze worden daarin ondersteund door de Milieudienst en Dienst Facility Management van Stad Gent, die heel wat expertise opbouwden in het verduurzamen van de maaltijden in het Stedelijk Onderwijs.

Betaalbaar

Het proefproject loopt tot eind 2025 met een projectbudget van 1,5 miljoen euro. Daarmee worden de maaltijden betaalbaar voor ouders; waar nodig gratis, waar mogelijk aan een kortingstarief.

Daarnaast betaalt Stad Gent ook de middagopvang, om na te gaan of kinderen dan meer op school blijven eten. Ook legt het proefproject de link met educatie over goede voeding, het betrekken van ouders en zetten we in op logistieke of administratieve ondersteuning voor scholen om de maaltijden te voorzien.

Onderzoek en beleidsaanbevelingen

Parallel aan het aanbod, voeren Hogent en KULeuven een onderzoek uit tot eind 2023 om de effecten te meten op het aantal kinderen dat eet op school en wat het effect is van goede voeding op het welbevinden, de concentratie en de leerprestaties. Tot slot volgen beleidsaanbevelingen voor de stedelijke en bovenlokale overheden.

Refterrevolutie

Elke Decruynaere, schepen van onderwijs: “Wie me kent, weet dat gezonde voeding op scholen een stokpaardje is. Groen kwam ook als eerste met het plan voor een refterrevolutie in Vlaanderen. Want op een lege maag kan je niet leren, dat is evident."

Met dit proefproject (letterlijk 😊) gaan we in op het signaal van het middenveld (https://www.beleidssignalen.be/2021/signaal-2021) naar meer betaalbare goede voeding op school en willen we een stevig dossier opbouwen waarmee de Vlaamse en Federale Regering aan de slag kunnen.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.