Minder administratie voor het jeugdwerk

11 Januari 2018

Jaarlijks organiseren Gentse jeugdbewegingen verschillende kampen om kinderen en jongeren de tijd van hun leven te bezorgen. De Stad ondersteunt hen door het aanbieden van kampvervoer.  Op de gemeenteraadscommissie van 9 januari 2018 werd het voorstel voor een administratieve vereenvoudiging voor het jeugdwerk voorgelegd. De bijdrage voor het jeugdwerk wordt niet meer apart gefactureerd, maar automatisch verrekend op het jaarlijkse subsidiebedrag.  “Op kamp gaan is voor veel kinderen en jeugdverenigingen het topmoment van het werkingsjaar. Maar er komt veel bij kijken, ook veel papierwerk. Door deze wijziging willen we de administratie voor het jeugdwerk verder inperken”, Elke Decruynaere, schepen van Jeugd De jeugdvereniging betaalt 1 euro per m³ voor het transport, Stad Gent past de rest bij. De jaarlijkse kostprijs is ongeveer 160.000 euro. Stad Gent neemt daarvan ongeveer 95% voor haar rekening, het jeugdwerk betaalt de rest.  Een kamp organiseren is een enorme logistieke operatie. Er moet immers heel wat materiaal mee. Zo geraakten dit jaar onder meer 2.600 sjorbalken op 75 bestemmingen van 56 Gentse jeugdverenigingen tijdens 199 ritten. Dankzij de flexibele inzet van verschillende types vrachtwagens, kunnen de kosten voor de jeugdvereniging beperkt worden en wordt er ook niet nodeloos lucht vervoerd. Jeugdverenigingen kunnen kampvervoer aanvragen tijdens de paas-, zomer- of kerstvakantie.