Meten is weten, daklozentelling komt er

30 April 2020

Meten is weten, daklozentelling komt er

Sinds ze OCMW-raadslid werd, bijna 10 jaar geleden, volgt Evita Willaert de problematiek van Gentse daklozen nauwgezet en met een groot hart op. Ze heeft de daklozenwerking er in al die jaren kwantitatief en kwalitatief zien op vooruitgaan. Toch was en is er een grote constante de voorbije jaren, namelijk het gebrek aan nauwkeurige gegevens over deze mensen die toch wel in erg precaire toestanden in Gent trachten te (over)leven.

Het gebrek aan dergelijke gegevens deelt onze stad trouwens met alle andere steden. Evita: “We weten bijvoorbeeld dat 1400 daklozen gebruikmaken van onze nachtopvang, maar we weten ook dat dat een onderschatting is. En dat we ons beleid dus nog onvoldoende kunnen afstemmen op de werkelijke noden.”

"Het verzamelen van correcte gegevens over dakloosheid in onze stad is een basisvereiste om er beleidsmatig een juist antwoord op te kunnen bieden." - Evita Willaert, gemeenteraadslid

Daklozentelling

Daarom reageerde Evita enthousiast dat onze Stad intekent op het onderzoek van de Koning Boudewijnstichting om een nauwkeurige daklozentelling op te zetten. Het onderzoek zal werken via een ‘point-in-time’-telling: stadsdiensten, OCMW Gent, het Centrum Algemeen Welzijnswerk en armoedewerkingen bundelen de krachten om op één dag alle gekende daklozen te screenen. Zo willen ze zicht krijgen op het aantal daklozen dat zich op dat moment in Gent bevindt en welk profiel zij hebben. Het gaat hierbij niet enkel om zogenaamde ‘straatslapers’, maar ook om mensen die uit noodzaak in barakken, auto’s en garages slapen, bij familie of vrienden inwonen (zogenaamde ‘sofaslapers’) enzovoort. Op die manier krijgt de Stad Gent een zo integraal mogelijk beeld van de omvang van de dakloosheid.

Structurele woonoplossingen

Met dit project zet de Stad weer een stap vooruit in de aanpak van dakloosheid, nadat schepen Tine Heyse vorig jaar Gent al tot trekker van het Europese ROOF-project maakte. Samen met 10 andere Europese steden wil Gent in dit project de transitie maken van het beheersen van dakloosheid naar het bedenken van structurele woonoplossingen.

Evita: “Met dit project van de Koning Boudewijnstichting sluiten we naadloos aan bij eerdere engagementen. Het verzamelen van correcte gegevens over dakloosheid in onze stad is een basisvereiste om er beleidsmatig een juist antwoord op te kunnen bieden. En zeg nu zelf, daar ijveren we samen toch al jaren voor, een dak boven het hoofd van iedere Gentse dakloze…”