Met bodycams de straat op?

12 Juli 2018

Met bodycams de straat op?

5 Juli 2018 Op de gemeenteraad werd voor het eerst goedkeuring gevraagd voor het gebruik van bodycams door het Gentse Politiekorps. Raadslid Bram Van Braeckevelt kwam tussen om duidelijk te maken dat bodycams bij weloverwogen inzet opportuniteiten inhouden. Maar tegelijk moeten we waakzaam blijven, in belang van ieders privacy.  

 

Het filmen van onze handelingen door camera’s aan de borstkas van de agenten is geen evidentie, en dat kan en mag het ook niet worden. Niettemin zijn er situaties denkbaar waarbij dit wel aangewezen kan zijn. In onze samenleving heeft de politie het alleenrecht op geweld. Dat is een unieke positie, en het is in belang van zowel de politie als de samenleving, dat die rol gerespecteerd wordt. Maar dat sluit niet uit dat haar rol soms omstreden kan zijn.

"Soms is er dus discussie – vaak in de media of op sociale media - over de vraag of iemand van het korps of een burger te ver is gegaan. Wel, dan kan zo’n bodycam wel  vaststellingen doen en de zaken helpen uitklaren. En bodycams werken wel degelijk ontradend, omdat mensen kalmeren bij het besef dat ze gefilmd worden.  Het respect voor ieders privacy blijft fundamenteel en de keuze voor camera's - ook bodycams – blijft weloverwogen. En het mag ons in elk geval niet vrijstellen van het debat over de noodzakelijke grootte van het korps en de inzet in de buurt." Bram Van Braeckevelt 

Bram verwees voorts in zijn tussenkomst expliciet naar de beperkte inzet (5 bodycams), en de welomschreven plaats en tijdstip (Gentse Feesten en Zomernacht in de Overpoort)  waarop de bodycams voor het eerst zullen ingezet worden. En aangezien het om een eerste test gaat, moet en zal het systeem na de Gentse Feesten geëvalueerd worden.  

 

Bram engageerde zich de beloofde evaluatie op te volgen en hoopt op veilige, maar vooral geestige Gentse Feesten.