Mensenrechtentoets in dienstreizen

25 Mei 2023

Mensenrechtentoets in dienstreizen

'De mensenrechtentoets opnemen als vast onderdeel van de aanvraagprocedure, helpt om alle medewerkers te sensibiliseren over de mensenrechten in het land waar ze heen gaan. Als stad hebben we hier ook een verantwoordelijkheid in.' - Hafsa El-Bazioui, schepen van Internationale solidariteit 

Raadslid Zeneb Bensafia vroeg in de commissie naar een stand van zaken over de Mensenrechtenraad aan schepen Hafsa El-Bazioui. Sinds enkele weken schakelt de stad een versnelling hoger en wordt bij het aanvragen van een dienstreis de mensenrechtentoets als vaste stap opgenomen in de aanvraagprocedure. 

De Mensenrechtenraad

Mensenrechten zijn de toetssteen waarmee we checken of ons volledige beleid rechtvaardig is. De Mensenrechtenraad adviseert de Stad Gent op het vlak van mensenrechten in de internationale contacten van de Stad. Het mandaat van deze experten-raad gaat over ontvangsten van internationale delegaties in Gent, over delegaties naar het buitenland en over participatie in netwerken en bilaterale partnerschappen. 

De Mensenrechtenraad heeft een mensenrechtenkader uitgewerkt. Dat is een praktische leidraad die de Stad gebruikt bij haar internationale contacten. Het bestaat uit 2 instrumenten: een mensenrechtentoets en een mensenrechtenclausule.

Dienstreis aanvragen? 

Sinds april 2023 worden de dienstreizen anders georganiseerd en we hebben van die gelegenheid gebruik gemaakt om de mensenrechtentoets als vaste stap op te nemen in de aanvraagprocedure. Op die manier maken we de screening waterdichter en sensibiliseren we ook de medewerkers die bijvoorbeeld binnen de EU een dienstreis ondernemen (wat het overgrote deel is). Bij de aanvraag moeten ambtenaren checken welke score het land heeft op de WJP Rule of Law index

'De mensenrechtentoets opnemen als vast onderdeel van de aanvraagprocedure, helpt om alle medewerkers te sensibiliseren over de mensenrechten in het land waar ze heen gaan. Als stad hebben we hier ook een verantwoordelijkheid in.' - Hafsa El-Bazioui, schepen van Internationale solidariteit 

Rule of Law

Deze index is een betrouwbare, actuele en onafhankelijke bron. 140 landen worden gescreend rond acht belangrijke factoren zoals corruptie, grondrechten, strafrecht, beperking van overheidsbevoegdheden … Als een land onder de 0,5 scoort of er niet op voorkomt moet de medewerker een adviesaanvraag indienen bij de mensenrechtenraad. Naast de score wordt er gevraagd om te reflecteren of de samenwerking of het contact rechtstreeks of onrechtstreeks leidt tot een schending van de mensenrechten.

Wanneer een verplicht advies nodig is omdat de score lager is dan 0,5 of omdat het land niet in de Index staat, komt ons Team Internationale Solidariteit in actie om de info aan te leveren aan de mensenrechtenraad (zoals bestemming, programma, eventuele sponsors …).

Deze adviesverlening leidt niet automatisch tot een “verbod” maar heeft vooral de intentie om voor de beoogde dienstreis de medewerkers tips, handvaten, suggesties, aandachtspunten ter observatie, mogelijke bezorgdheden en dergelijke meer aan te reiken. Concreet zou dan van een Gentse delegatie verwacht worden dat de mensenrechten actief op de agenda gezet worden.

Het geformuleerde advies van de mensenrechtenraad wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen en is op die manier ook publiek.

'Ik ben blij dat de risico's dat onze stad onbewust mensenrechtenschendingen zou negeren of ongewild valideren, op deze manier beperkt worden. Ik waardeer ook de samenwerking met de experten van de Mensenrechtenraad.' - Zeneb Bensafia, gemeenteraadslid

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden? Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.