Menselijke oplossing voor bewoners van woonwagens en barakken

19 Juli 2019

Menselijke oplossing voor bewoners van woonwagens en barakken

Er wonen in Gent op tal van plaatsen mensen clandestien in (vaak aftandse) caravans en barakken. Naar aanleiding van het einde van het project Hurstweg start nu een project met intensieve begeleiding.

Aan de Hurstweg wonen enkele families in weinig benijdenswaardige omstandigheden op een terrein van De Lijn. De overeenkomst tussen Stad Gent en De Lijn loopt binnenkort af. Eerder dan deze mensen aan hun lot over te laten, kiest Stad Gent ervoor om in één keer iedereen die in onze stad clandestien mobiel woont, een intensieve begeleiding aan te bieden. Veel van deze mensen zijn mensen met een Intra-Europese migratie-achtergrond, maar het project beperkt zich niet alleen tot deze doelgroep.

De begeleiding is veelomvattend: het gaat om wonen, onderwijs, werk en maatschappelijke integratie.

Eén locatie, één project

Er komt een project dat drie jaar zal duren. Stad Gent startte hiervoor een intensieve zoektocht naar een geschikte locatie. De Stad zal mensen onderbrengen op één plaats, in een gebouw of in tijdelijke wooncontainers die voldoende ruimte bieden om met verschillende groepen op een goede manier te kunnen werken. Er wordt daarbij niet alleen voorzien in bed, bad en brood, maar ook in (verplichte) begeleiding, de zogeheten BBB+.

De begeleiding is veelomvattend: het gaat om wonen, onderwijs, werk en maatschappelijke integratie. Het doel is om de deelnemers aan het project zoveel mogelijk aansluiting te laten vinden bij bestaande opvang- en huisvestingsinitiatieven en begeleidingstrajecten.

De medewerkers van verschillende stadsdiensten zullen de mobiele bewoners bezoeken en het project grondig uit de doeken doen.

De Intra-Europese migranten kunnen deelnemen aan dit huisvestingstraject. Als ze ervoor kiezen om dat niet te doen, worden ze ondersteund bij een vrijwillige terugkeer naar hun thuisland. Clandestien mobiel wonen kan niet meer.


Het stadsbestuur toonde zich in het bestuursakkoord ambitieus om te werken aan een humaan 'Bed Bad Brood+'-beleid. Dit initiatief komt bovenop de bestaande plannen en voornemens.