Meer P in PMD

09 Januari 2020

Meer P in PMD

Sinds 1 januari heeft Gent ook P+MD-zakken. De ‘P’ staat vanaf nu voor alle plastics: folies, botervlootjes, verpakkingen… Die moesten vroeger nog in de gele restafvalzak. 

"Ik probeer vooral te gaan voor minder afval", zegt schepen van Openbare Netheid Van Braeckevelt. "Maar eerlijk? Ik schrok er van hoeveel afval nu in de blauwe zak kan. Dat is dus minder verbranden, meer recycleren."

Fost Plus staat in voor de recyclage van de blauwe zak. Vlaams Parlementslid Mieke Schauvliege houdt in de gaten dat Fost Plus de inhoud van de zak effectief naar recyclagefaciliteiten stuurt en deze niet terecht komt op een afvalhoop in Turkije of Zuidoost-Azië. 

Lees er alles over in het IVAGO Magazine van december 2019.