Meer flexibiliteit tegen het lerarentekort

30 Juni 2022

Meer flexibiliteit tegen het lerarentekort

Het lerarentekort is overal voelbaar: vacatures geraken niet ingevuld, er wordt geen vervanger gevonden voor langdurig zieke of afwezige leerkrachten, leerlingen zitten uren in de studie, de aanwezige leerkrachten moeten ontzettend hard werken …

Het valt niet te ontkennen dat er structurele maatregelen nodig zijn. Vorige week nog stond onze schepen zij aan zij met leerkrachten die een noodkreet lanceerden richting de minister. Zonder leerkrachten is het onmogelijk om goed en kwalitatief onderwijs in te richten, ongeacht centrale toetsen of nieuwe eindtermen. Geen les zonder leerkracht! 

Dit krijgen we alleen niet opgelost

“Het lerarentekort is niet iets dat je als lokaal bestuur alleen oplost. De Stad Gent verbindt via het Onderwijscentrum startende leerkrachten met elkaar en probeert de werklast van leerkrachten te verminderen door vrijwilligers naar de scholen met een tekort te sturen." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

“Het lerarentekort is niet iets dat je als lokaal bestuur alleen oplost. De Stad Gent verbindt via het Onderwijscentrum startende leerkrachten met elkaar en probeert de werklast van leerkrachten te verminderen door vrijwilligers naar de scholen met een tekort te sturen."

"Maar hoe een school moet omgaan met haar personeel wordt door Vlaanderen heel strak gereguleerd. Daarom is het in de eerste plaats aan de Vlaamse Overheid om structurele oplossingen te zoeken", Evita Willaert, schepen van Onderwijs.

Buiten de lijntjes kleuren

Enkele weken geleden lanceerde Vlaams minister Weyts een oproep aan schoolbesturen om voorstellen te te doen om het lerarentekort op te lossen. Binnen dat zogenaamde 'proeftuinendecreet' krijgen schoolbesturen de kans om buiten de strikte lijntjes van het geldende kader te kleuren.

De Vlaamse overheid vraagt dus oplossingen aan het werkveld, maar ze komt niet over de brug met het geld dat nodig is om die oplossingen uit te testen. Als hun project goedgekeurd wordt, krijgen scholen een 'free pass' om tegen de regelgeving in te gaan, maar ze krijgen geen extra mensen of centen om het te doen.

Ook vanuit Gent werden projectvoorstellen ingediend. We willen elke kans aangrijpen om oplossingen te zoeken voor het lerarentekort. Binnen de ingediende voorstellen wordt meer vrijheid gevraagd voor leerkrachten en leerkrachtenteams om hun eigen opdracht in te vullen. 

Flexibiliteit biedt kansen

Het kan interessant zijn om leerkrachten nog meer in te zetten op hun sterktes of hun interesses. Is het vandaag de dag nog steeds logisch dat elke leerkracht evenveel les geeft? Misschien wil de ene leerkracht voor een bepaald thema wel meer voor de klas staan en voor een ander thema meer voorbereidend werk doen of collega's coachen? 

Deze flexibiliteit zorgt er bijvoorbeeld voor dat er ruimte vrij kan komen voor ervaren leerkrachten om jonge leerkrachten te begeleiden. Of dat men de sterktes kan inzetten voor elkaars groepen, of dat er ruimte is voor professionalisering … Zou dat geen goede zaak zijn voor onderwijs!

1 op 3 haakt af 

Deze week lazen we nog in de krant dat er nu al 1 op de 3 startende leerkrachten afhaakt binnen de eerste vijf jaar. In onze pilootprojecten zouden scholen meer rekening kunnen houden met de context: gaat het over een startende leerkracht of iemand met jaren ervaring?

Is iemand sterker in het ontwikkelen van digitaal lesmateriaal, terwijl een andere leerkracht daar veel meer moeite mee heeft? Bovendien komt er daardoor ook meer ruimte om samen te werken en van elkaar te leren. 

Midden juli verwachten we nieuws of onze projecten al dan niet goedgekeurd werden.

Fingers crossed dus!  

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.