Meer diversiteit bij Stad Gent: de kijk van AD REM

06 Februari 2020

Meer diversiteit bij Stad Gent: de kijk van AD REM

De kijk van AD REM (Stedelijke Adviesraad voor Etnisch-culturele Diversiteit) In het stadhuis zijn de meeste kabinetten momenteel bezig met de opmaak van de beleidsnota’s. Dat zijn teksten waarbij elke schepen zijn of haar visie en bijhorende acties uit de doeken doet. Als schepen voor Personeel zet Bram Van Braeckevelt de komende jaren sterk in op meer diversiteit bij Stad Gent.

Bram wil niet alleen over, maar ook met de betrokken mensen spreken. Daarom organiseerde hij een uitwisseling tussen het Departement HR van Stad Gent en AD REM. "De uitwisseling was zeer nuttig", zei Bram na afloop. "Er is duidelijk nog veel werk. Maar deze legislatuur zetten we ook sterk in op meer diversiteit – ook financieel."

Enkele aanbevelingen van AD REM

  • Aandacht voor de rol van de leidinggevenden. Iemand formuleerde het zo: "Een goede leidinggevende vertrekt vanuit de competenties die iemand echt heeft, niet vanuit die competenties die met hem of haar geassocieerd worden." Daarom zal Bram ook blijven investeren in leiderschapstrajecten voor leidinggevenden, met aandacht voor voldoende reflectie over de eigen positie en verwachtingen van de ander.
  • Taalcoaching is ook voor AD REM belangrijk. Maar in plaats van taallessen en -klassen, worden beter taaltrajecten aangeboden. Op die manier leert men voortdurend, en op de werkvloer, in een authentieke context. Stad Gent zal hiervoor een taalcoach aanwerven om deze trajecten uit te werken en op te starten.
  • Er zitten nog veel drempels in de aanwervingsprocedures bij Stad Gent, zegt AD REM. Bram begrijpt dat en blijft daarom de selectieprocedures screenen op ‘adverse impact’ (indirecte en onbedoelde benadeling van bepaalde groepen in selectieprocedures). We breiden ook onze wervingskanalen uit om meer diverse groepen te bereiken.