Luchtkwaliteit: goed nieuws en nog meer goed nieuws

19 Augustus 2021

Luchtkwaliteit: goed nieuws en nog meer goed nieuws

De studie over de Gentse lage-emissiezone bevestigt de resultaten van Vlaams onderzoek: de LEZ zorgt voor een sterke verbetering van de Gentse luchtkwaliteit. Groen heeft hard gestreden voor de LEZ en zorgt nu opnieuw voor een grote stap voorwaarts, met een fors pakket aan extra maatregelen voor gezonde lucht.

Goed nieuws: de LEZ werkt en werkt door

Het Gentse stadsbestuur liet een onderzoek uitvoeren door Transport & Mobility Leuven in samenwerking met Vito. Het resultaat is duidelijk: ja, de lage-emissiezone zorgt voor een betere luchtkwaliteit.

“Ons doel was, is en blijft: gezonde lucht voor elke Gentenaar. De invoering van de LEZ heeft de luchtkwaliteit sterk verbeterd en zal dat in de toekomst ook verder doen." - Tine Heyse, schepen van Milieu

De strengere toelatingsvoorwaarden voor de LEZ (die gepland staan voor 2025 en 2028) zullen zorgen voor een verdere vergroening van het wagenpark. Dat zal (opnieuw) zorgen voor een zogeheten spill-over effect, wat betekent dat ook buiten de lage-emissiezone positieve effecten merkbaar zullen zijn.

De impact is het grootst in street canyons, drukke smalle straten waar vuile lucht lang blijft hangen, zoals de Lange Violettestraat.

Tine Heyse, schepen van Milieu: “Ons doel was, is en blijft: gezonde lucht voor elke Gentenaar. De invoering van de LEZ heeft de luchtkwaliteit sterk verbeterd en zal dat in de toekomst ook verder doen. Met het luchtkwaliteitsfonds bouwen we hierop verder en nemen we bijkomende doeltreffende maatregelen om de gezondheid van alle Gentenaars te verbeteren."

Nog meer goed nieuws: nieuwe maatregelen voor betere luchtkwaliteit

De studie schenkt nog meer klare wijn: extra beleidsmaatregelen voor betere lucht blijven noodzakelijk. Vooral op drukke verkeersassen blijft de luchtkwaliteit in onze stad ondermaats.

Een mogelijke piste was om de lage-emissiezone uit te breiden. Maar uit de studie blijkt dat we de grootste winst voor de Gentse luchtkwaliteit al hebben geboekt door de LEZ in te voeren in 2020.

Een uitbreiding naar een groter gebied zou maar een beperkte bijkomende gezondheidswinst opleveren. Dat komt onder meer doordat de toelatingsvoorwaarden voor de huidige LEZ vanaf 2025 strenger worden en ook zorgen voor een versnelde vergroening van het wagenpark buiten het gebied van de LEZ. Daarnaast zou een uitbreiding zonder de kleine ring (R40) op te nemen weinig zin hebben, terwijl zo’n uitbreiding verkeerstechnisch erg complex zou zijn.

Tine Heyse: “De Gentenaar heeft vandáág nood aan gezondere lucht. Daarom werkte Groen ambitieuze en doeltreffende maatregelen uit die de positieve effecten van de LEZ verder versterken. Voor de periode 2022-2024 trekt Gent 4,5 miljoen euro extra uit voor het luchtkwaliteitsfonds.”

Voor dit nieuwe fonds gebruiken we het geld uit de LEZ-toelatingen en -boetes.

Voortbouwen op de LEZ met een luchtkwaliteitsfonds

We veralgemenen de slooppremie voor kwetsbare doelgroepen.

We voorzien opnieuw slooppremies in voorbereiding naar de strengere toelatingscriteria vanaf 2025. Door een slooppremie toe te kennen wordt de aankoop van een vervangend voertuig of een andere mobiliteitsoplossing gemakkelijker voor mensen met een laag inkomen. We breiden het toepassingsgebied uit naar het volledige grondgebied van de stad, maar focussen specifiek op doelgroepen met speciale noden en/of een laag inkomen. Zo verzachten we de sociale impact van de strengere toelatingsvoorwaarden voor mensen met een beperkt budget.

 

We voorzien een slooppremie voor motorfietsen en weren niet-elektrische bromfietsen uit het autovrij gebied.

Ook motorfietsen komen in de toekomst in aanmerking voor een slooppremie. Uit studies blijkt dat motorfietsen per 100 persoonkilometers de meeste vervuiling veroorzaken. Brommers stoten dus vaak meer uit dan personenwagens en soms zelfs meer dan zwaardere voertuigen.

Vanaf januari 2023 weren we niet-elektrische brommers uit het autovrij gebied (met uitzondering van brommers van bewoners).

 

We versnellen de vergroening van de eigen vloot.

Als stad die een prioriteit maakt van propere lucht moeten we zelf het goede voorbeeld geven. Onze eigen vloot wordt elk jaar kleiner en groener. Extra budget versnelt dit proces nog.

 

We breiden de subsidies rond milieuvriendelijke mobiliteit verder uit.

Almaar meer inwoners en bedrijven vinden de weg naar ons subsidiereglement milieuvriendelijke mobiliteit. Na een evaluatie van het huidige subsidiereglement, breiden we het subsidiereglement slim uit en voorzien we extra financiering. We zetten daarbij verder in op een modal shift, elektrificatie, stimuleren van deelmobiliteit en ondersteunen gericht om bepaalde nichevloten sneller te laten overschakelen naar elektrische modellen.

 

We lanceren zuurstofwijken.

5 Gentse wijken (Dampoort, Oud Gentbrugge, Ledeberg, Bloemekenswijk en Muide-Meulestede) krijgen extra aandacht voor de transitie naar propere lucht, minder voertuigen en uitstootvrije mobiliteit voor iedereen. Deze wijken liggen rond de huidige LEZ en worden gekenmerkt door dichte bebouwing, intens verkeer en een groot aantal street canyons. In deze wijken nemen we extra maatregelen rond deelmobiliteit, de tweede bewonerskaart en vervoersarmoede.

In de vijf zuurstofwijken zorgen we ervoor dat elke bewoner op 400 meter van de woning een deelhub vindt, waar men toegang heeft tot een uitgebreid aanbod van vervoersmiddelen.

Gezien de extra investeringen die we in deze wijken voorzien inzake deelmobiliteit, en omdat de tweede auto doorgaans ook de meest vervuilende is, doven we de tweede bewonerskaart in deze wijken uit tegen eind 2024.

We schakelen in de vijf wijken een vervoersarmoedespecialist in. Die zal samen met onder meer het OCMW, ervaringsdeskundigen en armoedeorganisaties concrete acties uitwerken om vervoersarmoede tegen te gaan en duurzame mobiliteit voor iedereen toegankelijk te maken. Het vervoersarmoedebudget stijgt hierdoor aanzienlijk.

 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.