Lachgas: geen lachertje!

14 November 2019

Lachgas: geen lachertje!

Lachgas is vrij verkrijgbaar maar niet vrij van risico’s. Raadslid Anita De Winter verdedigde daarom de Gas-boete voor handel en oneigenlijk gebruik ervan. Tegelijk pleitte ze voor een ontradingscampagne naar jongeren.

Lachgas is vrij verkrijgbaar in de handel om bijvoorbeeld slagroomspuiten te vullen. Jonge mensen gebruiken lachgas steeds meer als roesmiddel wat blijkt uit hopen lege lachgaspatronen en ballonnetjes op straat in de uitgangsbuurten. Lachgas veroorzaakt zuurstofgebrek in de hersenen en heeft daardoor als effect een lichte vrolijke roes en lachbuien.

“Een Gas-boete volstaat niet , we moeten jongeren ook duidelijk wijzen op de negatieve effecten van lachgas voor hun gezondheid.” - Anita

Maar de gevaren voor de gezondheid kunnen niet onderschat worden: van irritatie van de ogen, neus, keel, luchtwegen, huid … tot misselijkheid, bewustzijnsverlies, coma en zelfs dood (sudden sniffing death). Daarnaast kan de gebruiker door het zuurstofgebrek ook coördinatiestoornissen, valpartijen en verwondingen oplopen.  De gevolgen van gebruik op langere termijn kunnen ook erg schadelijk zijn: vitamine B12 tekort veroorzaakt bloedarmoede en zelfs verlammingen.

Verbod op bezit als roesmiddel

Daarom besliste het College een GAS-boete op te leggen aan wie lachgaspatronen verhandelt of bezit voor gebruik als roesmiddel. Een maatregel die Anita in de commissie verdedigde. Anita gelooft dat een sanctie ontradend kan werken voor het oneigenlijk gebruik van lachgas.

Maar enkel sanctioneren volstaat natuurlijk niet, stelde Anita. “Als we jonge mensen duidelijk willen maken dat lachgas erg schadelijke neveneffecten kan hebben kunnen we als stad ook best een stevige info-en ontradingscampagne voeren met nadruk op de reële gezondheidsrisico’s. Aan -16-jarigen wordt immers geen GAS boete gegeven, dat wil niet zeggen dat we hen niet moeten wijzen op de schadelijke effecten ervan”.  Daarom zal later, in het DRUG preventieplan, ook aan deze problematiek aandacht geschonken worden.