Klimaatsubsidie voor renovatie sociale appartementen WoninGent

18 Januari 2018

Klimaatsubsidie voor renovatie sociale appartementen WoninGent

Schepen Tine Heyse en Guy Reynebau (voorzitter WoninGent, sp.a) gaven op 11 januari, gewapend met voorhamer en truweel, het officiële startschot voor de renovatie van het appartementsgebouw van de sociale huisvestingsmaatschappij WoninGent in de Tichelrei. 

De renovatie moet het gebouw naar de 21ste eeuw loodsen en dit ook op het gebied van energiezuinigheid.Het totale kostenplaatje is om en bij de 10,5 miljoen euro. WoninGent ontvangt hiervoor 1,3 miljoen euro subsidies uit het klimaatbudget van Stad Gent.

"Investeren in energiezuinige woningen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het wooncomfort én voor de portemonnee. - Tine Heyse, schepen van Klimaat en Energie

"Investeren in energiezuinige woningen is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor het wooncomfort én voor de portemonnee. In ons klimaatbeleid vinden we het dan ook belangrijk dat niet alleen de happy few in comfortabele energiezuinige woningen kunnen wonen. Zeker huurders van sociale woningen hebben baat bij een lage energiefactuur. Daarom kiezen we ervoor om de ver doorgedreven isolatie bovenop de eisen van het Vlaams Energieprogramma 2020, financieel te ondersteunen." Aldus Tine Heyse.

De renovatie kadert in het Gents Klimaatplan 2014-2019 en voldoet aan de eisen van het Vlaams Energieprogramma 2020. Zo wordt er werk gemaakt van een doorgedreven isolatie van o.a. de gevels, is er voldoende aandacht voor luchtdicht bouwen en zal het gebouw goed geventileerd worden. Dit zal ertoe bijdragen dat de meeste appartementen een zeer lage netto energiebehoefte hebben (van minder dan 30 kWh/m²). Er zal ook gebruik gemaakt worden van het stadsverwarmingsnet voor zowel verwarming als voor warm water.