Klimaatgezonde tuinen: veel natuur met weinig werk

25 Maart 2021

Klimaatgezonde tuinen: veel natuur met weinig werk

Door je tuin, gevel of terras natuurlijk in te richten, heb je niet alleen een aangename plek om te vertoeven, je draagt ook bij aan een beter klimaat. Met het project ‘Klimaatgezonde Tuinen’ wil de Provincie Oost-Vlaanderen burgers aanzetten hun tuin om te toveren tot groene oases.

In de verkaveling Ombeekhof in Sint-Amandsberg gaven Tine Heyse en gedeputeerde Riet Gillis het startschot voor het project. Een tuincoach zal er 15 bewoners bijstaan bij de opmaak van de plannen om hun voortuinen met veel groen en weinig verharding aan te leggen. De opgedane kennis zal vanaf het najaar verspreid worden via communicatie-acties en huiskamersessies georganiseerd door de stad.

"Steeds meer inwoners gaan gelukkig zelf aan de slag in hun eigen straat of voortuin. Dat engagement versterken we via subsidies, advies en logistieke steun." - Tine Heyse, schepen van Milieu

Stad Gent selecteerde de BEN-woningen die momenteel gebouwd worden in de verkaveling Ombeekhof. In de verkavelingsvergunning legde de stad op om de voortuinen onverhard te laten en er geen oprit op te voorzien. Dankzij dit project krijgen de toekomstige bewoners aan hun net opgeleverde huis meteen ook plannen voor een mooie en duurzame tuin.

Waarom is inzetten op klimaatbestendige tuinen van belang?

Omdat we meer periodes van veel regen en droogte krijgen, is het belangrijk dat de stad een spons wordt. Waar regenwater de bodem in kan, wordt het grondwater aangevuld en is er minder kans op wateroverlast na hevige regen. Groen zorgt ook voor verkoeling op hete dagen.

En minstens even belangrijk: groen in de buurt is mooi en goed voor de gezondheid. Nog een groot voordeel van een klimaatbestendige tuin: slim aangepakt is die erg onderhoudsvriendelijk.

Bescherming tegen hitte, droogte en wateroverlast

Tine Heyse: “Ons klimaat verandert. En hoe hard we ook inzetten op het verminderen van broeikasgassen, we zullen onze steden, wijken, straten en huizen ook moeten aanpassen. Als stadsbestuur vergroenen we Gent waar mogelijk bij heraanleg van straten, het voorzien van groendaken en -slingers en het realiseren of uitbreiden van parken en natuurgebieden."

Samen werken aan groenere buurt

"Maar ook steeds meer inwoners gaan gelukkig zelf aan de slag in hun eigen straat of voortuin. Dat engagement versterken we via subsidies, advies en logistieke steun. Zo werken we samen aan een groenere, levendige buurt. Want bomen en planten maken een buurt aantrekkelijk en beschermen tegen hitte, droogte en wateroverlast.”

De handen uit de mouwen: https://oost-vlaanderen.be/wonen-en-leven/natuur-en-milieu/klimaatgezond-tuinadvies.html

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.