Klimaatambities ook bij de haven waarmaken

13 Juli 2018

Klimaatambities ook bij de haven waarmaken

Stad Gent heeft zich ambitieuze doelstellingen gesteld op het vlak van klimaat.  De Stad wil tegen 2030 de CO2- uitstoot reduceren met 40% ten opzichte van 2007, om later, tegen 2050, de transitie naar een klimaatneutrale stad te kunnen maken. Het Klimaatplan van dit bestuur zet deze klimaatambities om in acties. Want in steden vinden we niet alleen veel oorzaken, maar ook veel oplossingen voor de klimaatproblematiek. En ook de Gentse haven, North Sea Port, kan hiertoe bijdragen, zo stelde Bram Van Braeckevelt tijdens de gemeenteraad van juni.

Om deze klimaatambities te realiseren is het nodig om vandaag reeds creatieve oplossingen te onderzoeken en door te voeren zodra de studies gunstige milieueffecten aantonen. Dat is wat de Gentse Haven, de Stad, en andere partners met het CUST-project willen doen. Er komt een studie om de buisleiding infrastructuur in het havengebied te onderzoeken. De studie richt zich op technieken om bovengronds transport weg te nemen en te vervangen door ondergrondse buissystemen. Van bovengronds transport op de weg en te water naar ondergrondse leidingen en buizen. Die leidingen zijn van belang om de CO2-uitstoot in het grensoverschrijdende havengebied te verminderen en de transitie naar een circulaire economie mogelijk te maken. Als dit gerealiseerd kan worden, dan zal dit ook de leefbaarheid van het havengebied ten goede komen.
Meer weten?