Nieuwe stap voor eerlijke natuursteen!

21 November 2019

Nieuwe stap voor eerlijke natuursteen!

De verontwaardiging was meer dan terecht toen in 2015 aan het licht kwam dat de Korenmarkt en het Braunplein werden heraangelegd met kasseien uit illegale groeves. Sara Matthieu vroeg toen bij motie aan het stadsbestuur al het mogelijke te doen dit in de toekomst te voorkomen Door ons als stad nu bij TruStone aan te sluiten, zetten we weer een belangrijke stap vooruit in dit engagement, stelt Sara.  

"We zijn een stad in beweging met heel wat pleinen en straten die in de toekomst heraangelegd zullen worden. Dit initiatief zorgt ervoor dat we niet enkel trots kunnen zijn op mooie, toegankelijke en groene pleinen maar dat het ook eerlijke en duurzame pleinen zullen zijn." - Sara Matthieu, fractieleider

Toen een journalist van De Standaard in 2015 blootlegde dat de kasseien waarmee de Korenmarkt en het Emile Braunplein werden geplaveid uit illegale groeves kwamen, reageerde de Stad terecht geshockeerd. Dat er in onze stad stenen gebruikt werden uit groeves waar de arbeidsomstandigheden lamentabel waren en de normen van de internationale arbeidsorganisatie geschonden werden vond iedereen onaanvaardbaar .

Ook in de Gemeenteraad werd hier uiteraard duchtig over gedebatteerd. Na twee themacommissies kwam Sara Matthieu samen met de fractievoorzitters van de andere democratische partijen tot een motie om dit in de toekomst te vermijden. Deze motie riep niet alleen de Stad, maar ook andere overheden op alle inspanningen te doen om sociale en ecologische criteria meer afdwingbaar te maken. Aan toekomstige ontwerpers werd meer bewustwording van de problematiek gevraagd, alsook de afdwingbaarheid van criteria maximaal op te nemen in bestekken.

“In deze motie roepen we ook op om samen te werken met andere steden en gemeenten aan gezamenlijke criteria. Audits en controles ter plekke zijn noodzakelijk om zeker te zijn dat de criteria worden toegepast, maar als stad kunnen we dat niet alleen”, zo stelde Sara in mei 2016 bij goedkeuring van de motie.

Trustone

Het initiatief TruStone, een samenwerking tussen de Vlaamse overheid en de sector, waar de Stad zich nu bij aansluit is een belangrijke volgende stap in ons engagement enkel nog eerlijke natuursteen te gebruiken. Het is een soort opschaling van wat wij als stad dankzij de voorgenoemde motie al toepassen. Door dit engagement aan te gaan kan de Stad vanaf nu ook rekenen op de expertise van het Initiatief TruStone om de nodige afwegingen te maken en dat is bijzonder welkom.

Zo engageert het samenwerkingsverband zich bijvoorbeeld tot kinderarbeidvrije productie. Daartoe start TruStone een pilot op in een productieland met als doel samen te leren en het proces tot op de plaats van winning en verwerking te volgen en ook daadwerkelijk te onderzoeken. Op basis hiervan wil TruStone bespreken wat partijen vanuit hun eigen verantwoordelijkheid te doen hebben om de situatie ter plaatse te verbeteren en te monitoren.