Kinderen Eerst!

10 November 2022

Kinderen Eerst!

De school is voor veel ouders een vertrouwensplek. Ze vertrouwen hun welzijnsvragen soms toe aan de teams. Dankzij het project ‘Kinderen Eerst’ kunnen de ouders op school zelf geholpen worden door een welzijnswerker die de tijd en de expertise heeft om ouders te helpen met hun vragen

Kinderen Eerst, een project van het Huis van het Kind Gent en OCMW Gent, startte in 2015 in basisschool De Toverberg. Tweemaal per week kwam een maatschappelijk werker naar school om ouders te ondersteunen bij allerlei welzijnsvragen.

Die aanpak sloeg aan. Ouders vonden makkelijker de weg naar hulp en ook het schoolteam voelde zich gesteund.

Van project naar reguliere werking

De werking werd doorheen de jaren uitgebreid tot een vierkoppig team dat deel uitmaakt van de reguliere werking van de Welzijnsbureaus. Dat team houdt vandaag in 34 scholen een zitdag.

"Dankzij het project ‘Kinderen Eerst’ worden de ouders met veel expertise geholpen en het schoolteam kan zich focussen op zijn onderwijskundige kerntaken." - Evita Willaert, schepen van Onderwijs

Daarnaast heeft het team in 38 scholen een consultfunctie: de school contacteert de aan de school verbonden maatschappelijk werker waarna een contactgesprek met de ouder/jongere/schoolpersoneel wordt ingepland.

In totaal worden dus ruim 70 scholen en hun ouders ontzorgd.  

Sociale begeleiding en warme maaltijden

In het corona-schooljaar 2020-2021 werden bijna 700 personen vooruit geholpen in zo'n 1.500 contacten. Voor elke persoon werd een hulpvraag geregistreerd. 30% van de mensen had nog geen actief dossier bij OCMW Gent.

De hulpvragen gaan vooral over sociale begeleiding en financiële hulp, alsook over warme maaltijden. Bij ongeveer 90 kinderen werden de kosten van de schoolmaaltijden ten laste genomen. 

De school als vertrouwensplek

“De school is voor veel ouders een vertrouwensplek. Naast vragen omtrent het schoolgebeuren, kloppen ze soms ook aan bij leerkrachten, directies, brugfiguren en secretariaatsmedewerkers met uiteenlopende welzijnsvragen."

"Het is voor de teams echter niet altijd evident qua expertise en tijd, om de ouders met die vragen bij te staan."

"Dankzij het project ‘Kinderen Eerst’ kunnen de ouders nu op school zelf doorverwezen worden naar de welzijnsmedewerker."

"De ouders worden met veel expertise geholpen en het schoolteam kan zich focussen op zijn onderwijskundige kerntaken", zegt schepen van Onderwijs, Evita Willaert. 

Uiteenlopende vragen

De maatschappelijk werkers van Kinderen Eerst gaan met de welzijnsvragen van gezinnen aan de slag. Ze leggen linken naar bestaande hulpverlening.

Daarnaast verkennen ze ook de rechten en voordelen waarop het gezin recht heeft, maar mogelijks nog geen gebruik van maakt.

De vragen van ouders gaan bijvoorbeeld over hulp bij administratie, afbetaalplannen, medische kosten, materiële hulp, recht op financiële steun, mentaal welzijn ... 

Interview met brugfiguur en maatschappelijk werker

Meer lezen over welke impact de samenwerking binnen 'Kinderen Eerst' heeft op het welzijn van de gezinnen en het functioneren op school? Lees het interview met brugfiguur Elle Mieke en maatschappelijk werker Helena op de website van Evita.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.