Jonas, 19 jaar, wil begeleid wonen, maar…

22 November 2018

Jonas, 19 jaar, wil begeleid wonen, maar…

De wooncrisis laat zich overal voelen, ook in Gent. Stel je dan nog even voor dat je een jongere van 19 jaar, die net uit de jeugdzorg komt, moet helpen zoeken naar een geschikte en betaalbare woonst… Ieder van ons weet dat dit een huzarenstukje, zo niet een bijna onmogelijke opdracht, is. Daarom werd er op de gemeenteraad een subsidiereglement goedgekeurd dat deze zoektocht voor de begeleiders van jongeren uit de jeugdzorg en erkende vluchtelingen moet vergemakkelijken.

"Dankzij dit reglement moet de woonmarkt voor jongeren uit de jeugdzorg en voor erkende vluchtelingen wat toegankelijker worden" Bram Van Braeckevelt, gemeenteraadslid

Zullen we hiermee alle problemen oplossen? Zeker niet. Op de taskforce Wonen blijkt dat het voor het geëngageerde middenveld aartsmoeilijk is om hun begeleidingswerk, de core-business van hun job, te doen, door een gebrek aan kwalitatieve en betaalbare huisvesting. Dus moeten we op zoek naar creatieve oplossingen. Met dit subsidiereglement willen we die zoektocht wat faciliteren. Extra budget moet hen toelaten kleine herstellingen aan woningen te betalen zodat deze woningen toegankelijk worden voor precaire doelgroepen die zij begeleiden. Zo moet het aanbod voor hun doelgroep op de private markt wat groter worden.