Jobteam Gent komt met heel straffe resultaten

27 Januari 2022

Jobteam Gent komt met heel straffe resultaten

"Een uniek project, zowel op vlak van samenwerking als methodiek, en een goede praktijk voor velen." Zo beschreef Bram Van Braeckevelt het Gentse Jobteam op de gemeenteraadscommissie Werk. Het Jobteam bereikte inmiddels al 1.217 Gentenaars in een kwetsbare situatie, waarvan meer dan de helft mensen zonder inkomen of met leefloon. Niet minder dan 728 onder hen worden met veel zorg en op maat begeleid naar duurzaam werk en opleiding. Zeer straffe resultaten dus, daarover waren meerderheid én oppositie het eens.  

"We denken vanuit het perspectief van de Gentenaars: zij hebben dankzij het Jobteam één voordeur naar werk of opleiding." - Bram Van Braeckevelt, schepen van Werk

Powerpoint met resultaten

Op de commissie werk van januari werd deze powerpoint besproken. Bekijk de powerpoint voor meer detail over het Jobteam en de indrukwekkende resultaten van het partnerschap in 2020 en 2021.

 

Activeren op z'n Gents: werk en welzijn zijn verweven

Het Jobteam is 'de Gentse manier van activeren'. 4 grote principes sturen de werking: 

  • Outreachend werken, door aanwezig te zijn op slim gekozen vindplaatsen in de wijken.
  • Intensief begeleiden, vanuit een integrale blik: basisvoorwaarden voorop, duurzaam werk pas daarna.
  • Aanklampende begeleiding, we laten mensen niet los.
  • Op maat en tempo van de deelnemer, zonder vooraf uitgestippeld traject. 

Succes met een diverse groep cliënten

Het jobteam is actief sinds het voorjaar van 2020. In moeilijke tijden zijn ze erin geslaagd om meer dan 1200 Gentenaars te bereiken. Met 728 van hen werd een begeleidingstraject naar werk of opleiding opgestart. Een derde van die trajecten leggen de begeleiders af met mensen zonder inkomen. Een ander derde van de cliënten heeft recht op leefloon.

Ook op vlak van herkomst (merendeel zijn derdelanders en intra-europese migranten) en leeftijd is de groep cliënten in begeleiding eerder verschillend. Wat ze gemeen hebben, is een maatschappelijk kwetsbare positie, die hun afstand tot de arbeidsmarkt en duurzaam werk vergroot.  

Voorgeschiedenis

Als Schepen van Werk gaf Bram in 2019 groen licht om 4 aflopende doelgroepgerichte ESF-projecten te integreren tot één nieuw en samenhangend programma: het Jobteam Gent.

Het ging over:

  • Werkpalet, gericht naar kwetsbare jongeren,
  • A-TIEM voor Intra-europese migranten,
  • Werkplek Vluchtelingen gericht naar vluchtelingen en nieuwkomers en
  • IN-Groei ten behoeve van personen in armoede,  psychische kwetsbaarheid en/of afhankelijkheidsproblematiek)

Voordelen

Het achterliggend doel van deze integratie was het denken in doelgroep-hokjes doorbreken, expertisedeling en -opbouw in het werken met deze kwetsbare groepen stimuleren, versnippering in het werkveld tegengaan en een sterk geprofileerde en zichtbare werking in de Gentse regio uitbouwen. "We denken vanuit het perspectief van de Gentenaars: zij hebben dankzij het Jobteam één voordeur naar werk of opleiding", aldus Bram. 

Partnerschap

Jobteam is een unieke manier van krachten bundelen. Groep Intro vzw, Compaan vzw, JES vzw, Jong vzw, CAW Oost-Vlaanderen vzw, De Sloep vzw, Weerwerk vzw en De Stap bundelen de krachten met Stad Gent en VDAB. Rond dit partnerschap is een netwerk aan toeleidende organisaties gevormd. Stad Gent is promotor van het partnerschap en neemt de coördinatie van het project op. 

Multidisciplinair team

Een team van 20 mobiele arbeidsbegeleiders zijn aanwezig op vindplaatsen in de stad. Zij worden ondersteund door nog eens 8 personen, waaronder vormingswerkers, taalcoaches, intercultureel bemiddelaars en een werkgeversconsulent.

Toekomst 

Het project loopt nog officieel tot eind 2022, maar zal mogelijks verlengd worden tot eind 2023. 

Het ESF, Stad en OCMW Gent en VDAB leggen voor het hele project samen meer dan 8,6 miljoen euro op tafel. Het project wordt door het HIVA (KULeuven) wetenschappelijk opgevolgd en doorgelicht. De resultaten van dat onderzoek moeten de lokale samenwerking en impact optimaliseren. De conclusies uit het onderzoek kunnen andere lokale en bovenlokale besturen inspireren.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.