Jeugdwelzijnswerk: Een verbindend verhaal

10 Juli 2020

Jeugdwelzijnswerk: Een verbindend verhaal

Donderdag 9 juli werd -onder enthousiaste belangstelling- het charter 'Jeugdwelzijnswerk, een verbindend verhaal' ondertekend door de organisaties die het samen tot stand brachten. Met dit charter bevestigen de professionele en vrijwilligers-organisaties van het Gentse jeugdwelzijnswerk hun engagement en inzet voor de kinderen en jongeren in kwetsbare situaties.

Onze stad groeit en de diversiteit neemt toe. Tussen 2014 en 2019 kwamen er meer dan 5.000 kinderen bij in Gent. Dag in dag uit staan vele vrijwilligers en professionals van het jeugdwelzijnswerk klaar voor de kinderen en jongeren in kwetsbare situaties en ze leveren schitterend werk. Maar ze zitten vaak op hun tandvlees terwijl de roep om uit te breiden groot is. Om te kunnen inspelen op de groeiende vraag en noden, werd bij het begin van de legislatuur het budget voor jeugdwelzijnswerk opgetrokken en werd beslist om -samen met de organisaties- het aanbod te evalueren.

Participatief traject

Een jaar geleden startten we daarom een participatief traject, om het jeugdwelzijnswerk tegen het licht te houden en de hoofdlijnen uit te zetten voor de komende jaren. Voor dit traject werden alle gekende spelers uitgenodigd: professionele organisaties, maar ook de bottom-up initiatieven en zelforganisaties.

Uit dit intensieve traject werd een charter gedistilleerd, met duidelijke, richtinggevende principes voor de toewijzing van het budget en de uitwerking van de convenanten met de organisatoren. Het is een aanzet die gebaseerd is op de cijfers en de signalen vanuit de organisaties en die aangeeft wat de kinderen en jongeren in onze stad extra nodig hebben in hun ontwikkeling en ‘empowerment’.

“Dit charter is  geen eindproduct; het bepaalt de contouren waarbinnen organisaties en jeugddienst hun werkingen kunnen concretiseren. Ik dank alle deelnemers voor hun inzet en het vertrouwen dat ze tonen door hier samen aan te werken.” - Elke Decruynaere, schepen van Jeugd

Zelf-organisaties

Het voorstel kiest alvast resoluut voor meer vrijetijdsaanbod en voor de inzet van meer professionele krachten in de Brugse Poort, het Rabot, Scheldeoord, Zuid en Gentbrugge. Ook komt er een versterking van (kleine) zelf-organisaties, die van onderuit -vaak door jongeren zelf- werden opgestart. Verder wordt ingezet op meer mobiel jeugdwerk, om niet af te wachten tot jongeren met vragen  komen maar om hen actief te gaan opzoeken. Ook worden bruggen voorzien naar instellingen van de bijzondere jeugdzorg & de geestelijke gezondheid.

Tot slot, maar niet in het minst, wordt het 'Forum Jeugdwelzijnswerk' nieuw leven ingeblazen om het debat levendig te houden en de samenwerking te bemoedigen. Ook hier is 1 + 1 gelijk aan 3: alleen gezamenlijk kunnen we zorgen voor een grotere impact in de leefwereld van de gasten. Het forum zal ook beschikken over een eigen budget om kort op de bal te spelen.