It takes a village to raise a child

22 September 2022

It takes a village to raise a child

Het dorp of 'the village' waar ouders op rekenen bij het opvoeden van hun kinderen is fundamenteel. Ouders die goed omringd zijn, die terecht kunnen bij hun netwerk, vinden steun bij de kleine en grote uitdagingen in de opvoeding.

Evita Willaert, schepen van Opvoeding: "Ouders delen op een informele manier leuke en minder leuke momenten met elkaar, smeden banden en ondersteunen elkaar. In de stad wonen er heel wat ouders die hun oude netwerk achterlieten."

"In de stad wonen er heel wat ouders die hun oude netwerk achterlieten." - Evita Willaert, schepen van Opvoeding

"Zoals ouders die hier na hun studies bleven 'plakken' of die uit een andere stad of land naar Gent kwamen. Zij willen graag andere ouders ontmoeten en bij hen die sociale steun vinden. Met het project 'Goed omringd in Gent' willen we het netwerk rond Gentse ouders en gezinnen, uit diverse opvoedingscontexten, vergroten en versterken."

Ontmoetingsactiviteiten

De ideeën, plannen en behoeftes van ouders staan in het project centraal. We gaan aan de slag op plekken waar ouders aanwezig zijn: in de preventieve gezinsondersteuning (vb. bij de inloopteams), in de kinderopvang en in onze scholen. Daar zullen we momenten van informele ontmoeting uitbouwen.

We willen die vindplaatsen ook versterken en tools aanreiken waarmee men ook na het project structureel verder kan blijven inzetten op ontmoeting en het bevorderen van sociale steun tussen ouders.  

Voor het project 'Goed omringd in Gent' is het Vormingscentrum Opvoeding en Kinderopvang (VCOK) aan zet. Deze partner in het netwerk 'Huis van het Kind Gent' heeft expertise in het opzetten van groepsactiviteiten voor gezinnen.

VCOK zal van 1 november 2022 tot 31 december 2024 aan de slag gaan met de oudergroepen rond bijvoorbeeld de uitdagingen voor ouders in de puberteit of mediawijsheid.  

Huis van het Kind

Het Huis van het Kind Gent is het samenwerkingsverband van partners die werken binnen het brede domein van de preventieve gezinsondersteuning. Voor de periode 2019-2024 werden vanuit het Gentse Gezinsbeleid een aantal krijtlijnen vastgelegd.

Een van die krijtlijnen is inzetten op ontmoeting en sociale steun tussen ouders onderling. Dat wordt nu concreet gemaakt met het project 'Goed omringd in Gent'. 

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws van Groen Gent? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief.