Inzetten op lezen, meer dan ooit

04 September 2020

Inzetten op lezen, meer dan ooit

Vijftien Gentse scholen krijgen twee jaar lang intensieve ondersteuning op vlak van leesbevordering. Hun schoolbibliotheken worden aangevuld en er komen allerhande activiteiten rond lezen. 'Mee(r)lezers in Gent', een project van de Stad Gent en verschillende partners, kan rekenen op een Vlaamse subsidie van 250.000 euro.

Krachten bundelen

Uit internationale studies blijkt dat de leesvaardigheid van Vlaamse kinderen en jongeren in dalende lijn gaat. Werken aan leesbevordering in het onderwijs is dus echt nodig. Het nieuwe project 'Mee(r)lezers in Gent'brengt twee jaar lang verschillende partners en 15 scholen uit het basis- en secundair onderwijs samen. Het gaat om het Onderwijscentrum Gent, Bibliotheek De Krook, Arteveldehogeschool, UGent en huiswerkbegeleider Uilenspel. Gentse scholen worden binnenkort uitgenodigd om in het traject te stappen.

"De focus op lezen is echt nodig, leerlingen hebben daar heel hun schoolloopbaan en heel hun leven deugd van." - Elke Decruynaere

"Als we samen onze schouders zetten onder de scholen, is veel mogelijk. Dat bewijst ook de samenwerking die rond dit project werd opgezet. De focus op lezen is echt nodig, leerlingen hebben daar heel hun schoolloopbaan en heel hun leven deugd van", aldus Elke Decruynaere, Gents schepen van Onderwijs.

De verschillende partners ondersteunen de scholen op vlak van leesbeleid en zetten allerlei acties op: zo komt er een digitaal kamishibai of Japans verteltheater, extra sessies ‘samen lezen’ en worden er wedstrijden gelanceerd. Jonge lezers zullen tips en leesplekken kunnen uitwisselen in een online gemeenschap en boekenbakfietsen, ruilkastjes en verteltassen zullen het leesvirus aanwakkeren.

Samenwerking met De Krook

Bibliotheek De Krook zal de komende jaren nauw samenwerken met 15 Gentse scholen om leerlingen mee te ondersteunen en inspireren om hun leesvaardigheden uit te breiden. De boekencollecties van de schoolbibliotheken worden uitgebreid en de Krook zal nog meer samenwerken met de Gentse scholen via het project Leeskracht. Ook zal een specifiek aanbod voor anderstalige nieuwkomers (OKAN) uitgewerkt worden en biedt de bibliotheek leraars een inspirerende lees- en leerplek aan. Ook bibliotheekmedewerkers zelf worden binnen het project gecoacht.

Het doel van het project, dat kan rekenen op 250.000 euro Vlaamse steun, is om de scholen te ondersteunen, om inzichten rond leesdidactiek te versterken en om werk te maken van een krachtiger leesbeleid op school. Op die manier werkt Gent aan een geïntegreerde aanpak die alle initiatieven rond lezen op elkaar afstemt.