Invoering Wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge verschuift naar zomer 2023

19 Januari 2023

Invoering Wijkmobiliteitsplan Dampoort en Oud Gentbrugge verschuift naar zomer 2023

"Het stadsbestuur blijft achter het wijkmobiliteitsplan staan. Afhankelijk van de uitspraak van de rechter mikken we op de verkeersluwe zomer voor de invoering." - Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit

De Stad Gent verschuift de invoering van het wijkmobiliteitsplan voor Dampoort en Oud Gentbrugge naar komende zomer. De hinder tijdens de voorbereidende werken wordt bovendien zoveel mogelijk beperkt: alle verkeer op de brug, inclusief de bussen van De Lijn, blijft tijdens de werken mogelijk in beide richtingen.

Eerder besliste de rechtbank van eerste aanleg om in te gaan op een eenzijdig verzoekschrift om de werken aan Gentbruggebrug tijdelijk stil te leggen.

De Stad Gent heeft beslist geen verzet aan te tekenen, de uitspraak ten gronde af te wachten en kiest voor een periode van rust. De voorbereidingen voor de invoering van het wijkmobiliteitsplan worden pas opgestart na de uitspraak van de rechter. 

Verkeer op brug tijdens werken

De Stad Gent zal de hinder van de voorbereidende werken bovendien zoveel mogelijk beperken en enkel de noodzakelijke ingrepen in functie van verkeersafwikkeling en verkeersveiligheid uitvoeren. Alle verkeer op de brug, inclusief de bussen van De Lijn, zal tijdens deze voorbereidende werken in beide richtingen mogelijk blijven.

"Het stadsbestuur blijft achter het wijkmobiliteitsplan staan. Afhankelijk van de uitspraak van de rechter mikken we op de verkeersluwe zomer voor de invoering."

"De werken worden bovendien vereenvoudigd en zullen dus minder hinder met zich meebrengen, terwijl de veiligheid en verkeersafwikkeling gegarandeerd blijven", zegt Filip Watteeuw, schepen van Mobiliteit.

Ook na de invoering van het wijkmobiliteitsplan zal tweerichtingsverkeer op Gentbruggebrug mogelijk blijven, zoals altijd al voorzien in het plan.

Geen knip

Het wijkmobiliteitsplan voorziet geen knip van Gentbruggebrug. Een scenario met afsluiten van Gentbruggebrug voor gemotoriseerd verkeer werd niet weerhouden door het stadsbestuur.

Andere circulatiemaatregelen zullen er bovendien voor zorgen dat sluipverkeer doorheen de wijk wordt ontmoedigd. Wanneer de werken aan de Dampoort afgerond zijn, wordt de voorlopige inrichting aan Gentbruggebrug definitief en kwaliteitsvoller aangelegd. Dat doen we omdat het goed is voor de leefkwaliteit en de verkeersveiligheid van de buurt.

Blijf op de hoogte

Wil je wekelijks op de hoogte blijven van het belangrijkste politieke nieuws onze Groene schepenen en gemeenteraadsleden ? 
Schrijf je dan in voor onze fractienieuwsbrief.

Op de hoogte blijven van het nieuws van en over Filip? 
Schrijf je dan in op de persoonlijke nieuwsbrief van Filip.